Chmury teď rozjasnilo jejich ochráncům letošní sčítání hvozdíku písečného českého. Roste na jediném místě na světě, v národní přírodní památce Kleneč nedaleko Řípu. V roce 2005 tu přežívalo posledních 200 trsů. Letos tu experti našli zhruba 3800 kvetoucích rostlinek, což je dvojnásobek oproti předloňskému stavu, kdy sčítání proběhlo naposledy.

Záchranný program, který má zajistit, aby hvozdík z přírody úplně nezmizel, koordinuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK). „Potřebuje poměrně specifické podmínky,“ řekl o hvozdíku Jiří Bělohoubek z AOPK. Už v roce 1915 na to upozorňoval významný český botanik František Antonín Novák. „Mezi místa, jež ze stanoviska botanického zasluhují ochranu před kultivací ruky lidské, náleží v prvé řadě Klenečské stráně na úpatí památného Řípu,“ vyzdvihl botanik s tím, že podobně příhodné svahy bychom pro růst bílé květinky hledali jinde marně.

Vzácné rostlince vyhovují nezastíněné písčité plochy, které ale z naší krajiny skoro zmizely. Dříve jejich zarůstání bránila pastva a občasné vypalování, postupně ale zarostly trávou a nálety nebo byly zalesněny akátem či borovicí. Součástí záchranného programu je tedy obnova takového prostředí.

Podle Karolíny Šůlové z AOPK je základem péče o hvozdík pravidelné kosení, narušování drnu a odstraňování semenáčků dřevin.

„Zásadní je postupné strhávání humusu na povrchu, protože na obnažené štěrkopískové ploše hvozdík lépe klíčí a rychleji se šíří,“ upozorňuje Šůlová. „Za posledních deset let jsme třikrát strhávali půdní povrch, aby se rostliny mohly obnovenou písčinou lépe šířit, na vzdálenější místa vyséváme semena. To, že se počty této krásné rostlinky zvyšují, ukazuje, že jdeme správnou cestou,“ dodal Bělohoubek.

Záchranný program pod Řípem neprospívá jen hvozdíku. Obnova písčin svědčí například četným druhům hmyzu, který v intenzivně obhospodařované krajině nemá vhodné podmínky. AOPK v současné době koordinuje osm záchranných programů pro vzácné druhy živočichů a rostlin. Ze známějších živočichů pečují ochránci o užovku, perlorodku, bobra nebo vydru. Ve fázi příprav jsou potom programy například pro ropuchu nebo vlka.