Slavnosti se ve vesnici konaly pravidelně vždy v červenci. Bohatý program v podobě průvodu husitské družiny Jana Žižky, rytířských soubojů, hudebních a divadelních představení, ukázky dobových řemesel a historického trhu pokaždé přilákal velké množství lidí.