Podmínkou vstupu do projektu je, že zájemce do něj musí vstoupit v době, kdy je ještě zaměstnán (není uchazečem o zaměstnání) a vlastní iniciativou nebo v součinnosti s pracovníky úřadu práce získá souhlas zaměstnavatele se zapojením do vzdělávacích a poradenských aktivit.

Snahou bude najít oboustranně vyhovující podmínky tohoto zapojení, což pro zaměstnavatele znamená, že propouštěným zaměstnancům budou z finančních prostředků projektu prostřednictvím zaměstnavatele částečně hrazeny náklady na mzdy, zdravotní a sociální pojištění.

Projekt zaměstnancům nabízí mimo jiné i školení, zaměřené na pracovní právo, finanční gramotnost, počítačové dovednosti nebo rekvalifikace dle aktuální poptávky trhu práce. Nabízené aktivity budou pravděpodobně zahájeny v první polovině roku 2011.