Starosta ve svém proslovu poděkoval za nemalou finanční pomoc sponzorům, kteří na vybudování tohoto hřiště přispěli celkovou částkou 280 tisíc korun, jelikož se nepodařilo získat státní dotaci.

Poděkování patří zejména firmám České štěrkopísky, Tremis, Indorama Ventures, P 3 Lovosice Park, Lovochemie a Palety David Kokoš.