Celková rekonstrukce školy včetně nákladů na vybavení vyšla na 97 milionů korun. Z toho 70 milionů šlo z Regionálního operačního programu, 5 milionů poskytl stát a zbytek Ústecký kraj. „Rozhodující pro podporu tohoto z mnoha investičních projektů Ústeckého kraje v oblasti školství byl zapálený pan ředitel, příkladná spolupráce se soukromým subjektem Mondi Štětí a snaha se dále rozvíjet,“ řekl náměstek hejtmana pro školství, mládež a sport Petr Šmíd. Ocenil i to, že štětská škola chce s Labe arénou v Račicích vytvořit obor vhodný pro veslaře a kanoisty a tím se otevřít nejen kraji, ale celému zbytku republiky.

Rekonstrukce školy byla opravdu kompletní. Úprav se dočkala původní budova včetně nových inženýrských sítí a sociálních zařízení. Změny doznaly i celkové dispozice místností, zcela nový je ateliér designu a moderní chemické laboratoře. Celkovou proměnou prošla i přístavba školy. Její starou budovu úplně zbořili a na jejím místě vyrostl nový moderní objekt s učebnami, sklady a velkou posluchárnou.

Výrazné modernizace se dočkalo i vybavení školy. Studentům tu teď poskytnou ty nejmodernější stroje a technologie v oblasti obalového a nábytkového designu. Budou moct využít i moderní plotry Kongsberg pro signmaking a packing, nejmodernější digitální a UV tisk, profesionální fotografické studio, gravírovací laser nebo 3D tiskárny.

Štětská „obalovka“ je jedinou odbornou školou obalového designu v celé zemi, která nabízí ucelené vzdělání jak ve čtyřletém studiu, tak v navazujícím tříletém studiu. „V současné době jsme jediní, kdo dokáže poskytnout maximální možné vzdělání v oboru,“ potvrdil ředitel Jiří Konvalinka.

Úroveň školy si chválí i na kraji. „Všemožně se snažíme, aby v kraji investoři, kteří k nám přicházejí, našli kvalifikované pracovní síly. A mezi ty počítám absolventy této školy,“ řekl radní Ústeckého kraje Ladislav Drlý.