Jak přiblížil starosta města Milan Konfršt, projekt počítá s přibližně čtyřicítkou stavebních parcel. „Lokalita se nachází v Kochovicích nad rančem Ježkův mlýn. Investorem je tu kromě města z poloviny také soukromý subjekt. Pro budoucí výstavbu rodinných domů připravujeme ještě další čtyři lokality. V jejich případě jsme zatím ve fázi zpracování územní studie,“ informoval starosta s tím, že zájem o stavební pozemky město registruje i přes zdražování ve stavebnictví.

Zdroj: DeníkSoukromý investor navíc ve městě plánuje výstavbu řadovky asi o pěti domech. Vyrůst má na místě, kde město původně plánovalo postavit komunitní bydlení pro seniory. Poté, co ale ani po opakovaných žádostech nezískalo pro jeho stavbu dotaci, rozhodlo se parcelu prodat. Podpořit nárůst nových obyvatel je do budoucna přitom pro Hoštku klíčový.

„Máme poměrně velkou školu a současná demografická křivka nám ukazuje, že v příštích letech bude méně dětí i přesto, že se letos zapsalo 40 dětí do první třídy. Pokud základní školu s kapacitou pro 260 dětí a mateřskou školu s kapacitou 75 dětí chceme i do dalších let udržet, potřebujeme ve městě další mladé rodiny,“ vysvětlil starosta.

Některé ze svých svěřenců vozí Hoštecké kočky i na umisťovací výstavy.
Toulavé kočky se množí ve velkém. Spolek z Hoštky je zachraňuje a kastruje

Právě do budovy základní a mateřské školy město pravidelně investuje. Naposledy prošel revitalizací park před hlavním vstupem. Místo starých smrků, které byly napadené kůrovcem a musely být pokáceny, tu roste nová výsadba v podobě listnatých stromů a keřů. Přibudou také trvalky nebo mobiliář v podobě stojanů na kola či odpadkové koše. Novinky čekají na školáky také ve dvorním traktu. Před dokončením je tam dřevěný zastřešený altán pro venkovní výuku a také nové herní prvky.

„Cítili jsme potřebu, aby děti tento prostor mohly více využívat. K dispozici tam budou mít například novou velkou skluzavku a prolézačky. V rámci tohoto projektu, na který budeme čerpat dotaci, jsme instalovali ještě jednu větší atrakci na dětské hřiště v Kochovicích,“ uvedl starosta. V rámci úspory energií zpracovává město také projekt na vybudování fotovoltaické elektrárny na střeše školy, jehož součástí má být také řízené větrání tříd a rekuperace tepla vnitřních prostor školy.

Ilustrační foto
Litoměřický hrozen zná svého vítěze. Je jím Solaris od Skráška

K ekologičtějšímu i méně nákladnějšímu provozu školy má přispět také připravovaný projekt na zachycování dešťových vod. Plán je takový, že dešťovka z asi 80 kubíků objemné nádrže by byla používaná nejen na zalévání zeleně, ale sloužila by také k splachování toalet ve škole. Další „zelené“ projekty realizují i v ostatních částech Hoštky. Patří mezi ně například budování poldrů nebo výsadba stromů. Například u cesty kolem sklípků směrem na vinice roste nově 52 nových dubů.

„Zároveň se snažíme jít cestou energetických úspor v našem bytovém fondu. V současné době máme 96 bytů, což je na tak malé město poměrně hodně. Postupně proto pracujeme na zateplování budov a výměně zastaralých zdrojů tepla. V domě s pečovatelskou službou a v bytovém domě v Malešově například chystáme projekt na centrální vytápění,“ doplnil Milan Konfršt.