Jedním z posledních dárků Hoštky místním seniorům je zavedení takzvané seniorské dopravy. Doplňková služba je určena obyvatelům starším 70 let a držitelům průkazů ZTP nebo ZTP/P, kteří nemají uzavřený smluvní vztah s městskými sociálními službami. Za výhodnou cenu je automobil doveze až do vzdálenosti 25 kilometrů od domova.

Radní z Hoštky našli vzor v Mělníku, který má několik vzdálenějších místních částí se staršími obyvateli. „Přestože máme solidní dopravení obslužnost, žije u nás řada důchodců, pro které je přeprava hromadnými dopravními prostředky k lékaři nebo na úřady časově či fyzicky velmi náročná. Od února si naši senioři mohou objednat dopravu do čtyř pásem v okruhu Hoštky, nejdále do 25 kilometrů,“ vysvětlil starosta Milan Konfršt.

Další službou, kterou si pochvalují hlavně senioři v místní části Malešov, je zachování tamní prodejny smíšeného zboží. „Provozovatelka Antonie Ketnerová se snaží, abychom tu měli vše, co každý den potřebujeme. Obdivujeme ji, že nepříliš výdělečnou službu v pronajatých prostorách dokáže zvládat. Je to i díky dotaci od města na hrazení energií a podobných nákladů,“ sdělila Jaroslava Lochmanová, předsedkyně osadního výboru a starostka Sboru dobrovolných hasičů (SDH).

Město má i další zajímavost, její SDH nesídlí v Hoštce, ale díky aktivitám Malešovských a vytvořené materiální základně právě v jejich místní části.

Hasiči zde získali objekt bývalé hospody, v kterém po rekonstrukci vznikla klubovna a v sousední stodole garáž pro požární techniku. Díky hasičům byl v domě zachován sál, jediné místo, kde se mohou místní scházet při společenských akcích. „Náš sbor v současné době disponuje velmi dobrým vybavením, které chceme na jaře představit veřejnosti při malé slavnosti,“ dodala starostka SDH.

Hoštecký sbor má 30 dospělých členů a 22 mladých hasičů. Mladší a starší žáci se loni zapojili do Podřipské hasičské ligy, ženy doplňují při soutěžích družstvo SDH Štětí. Tento týden se sbor podílel na likvidaci škod, které v regionu způsobila vichřice, a pokračují v přípravách na svůj ples, který proběhne 20. března v Hoštce.

Letošní prioritou města je příprava výstavby 40 rodinných domků, z nichž zhruba polovina vyroste na městských pozemcích. Hoštka v současné době jedná s distributory energií a vody o možnostech výstavby inženýrských sítí. „Máme naspořeno na účtech přes 18 milionů korun, ze kterých můžeme přípravu financovat. O bydlení v Hoštce je zájem, proto věřím, že se nám investice brzy vrátí. Očekávám, že o parcely budou mít zájem především mladé rodiny s dětmi, proto naší další a trvalou prioritou je péče o školu, aby dokázala držet krok se zařízeními ve větších městech,“ připomněl starosta Konfršt.

Hoštecká základní škola získala loni moderní učebny pro fyziku a chemii, jazykovou laboratoř a nákladem šest milionů korun zcela nové dílny pracovního vyučování. „Nové učebny jsou důkazem péče, kterou nám město poskytuje. Díky jeho podpoře se tak můžeme soustředit na kvalitu výuky. Že se nám to daří, potvrdily pozitivní závěry nedávné kontroly uplynulého šestiletého období všech součástí života naší mateřské i základní školy provedené Českou školní inspekcí,“ sdělil ředitel školy Radovan Rieger. Modernizace školy bude pokračovat letos.