Do základní školy v současné době dochází 246 dětí, z toho asi 50 je přespolních. Část z nich využívá možnosti počkat ráno na vyučování, nebo odpoledne na odvoz domů v bezpečném místě.

Město si v rámci pořizování propagačních materiálů, které poslouží k připomenutí letošních oslav 750 let od první zmínky o Hoštce a loňských 900 let o místní části Kochovice, nechalo připravit reflexní pásky, jež bude při významných příležitostech rozdávat obyvatelům.

„Přece jenom se lidé především z místních částí pohybují v noci v lokalitách, která nejsou osvětlené a hrozí jim střet s vozidly. Přednostně pásky dostanou školní děti, které do Hoštky dojíždějí, a senioři," vysvětlil starosta města Milan Kurfirst.

Hoštka se stále potýká s řáděním vandalů, kteří poškozují městský majetek, proto byla nejprve v kontaktu se sousedním Štětím, zda by mohlo zajistit dohled svou městskou policií. V současné době vede jednání s bezpečnostní agenturou, jež by pomohla chránit majetek, případně poskytnout další služby pro posílení bezpečnosti obyvatel. V návrzích je i instalace kamer na místech, kde k vandalismu dochází.