Zhruba tři čtvrtiny pacientů pocházeli z Ústeckého kraje a z nich polovina z litoměřického okresu. Loni tu personál a dobrovolníci pečovali rovněž o 49 pacientů ze Středočeského kraje a 19 z Prahy, byli zde však i pacienti z Plzně, z Olomouckého či Pardubického kraje. Hospiců v Česku není tolik, v Ústeckém kraji je další v Mostě, Liberecký toto zařízení teprve buduje.

Hospic podporuje finančně Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ústecký kraj a také  39 měst a obcí litoměřického okresu, řada právnických osob, nadací, nadačních fondů a nekonečná řada fyzických osob.

Cílem  hospice je zajistit nemocnému i jeho rodině maximální kvalitu života, a to jak v domácím prostředí, tak  v době hospitalizace. Proto provozuje jak lůžkovou péči, poradnu, půjčovnu pomůcek, ambulanci paliativní medicíny a léčby bolesti, tak od letošního roku  domácí hospicovou péči. Od února doprovodil hospic v domácí péči 25 pacientů, přičemž průměrná délka u jednoho pacienta byla měsíc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 „Chtěla bych poděkovat všem, kteří nám pomáhají a současně je i ostatní veřejnost pozvat na dnešní den otevřených dveří. Začínáme v 10 hodin v našich prostorách vystoupením žáků ZUŠ a pěveckých sborů Páni kluci a Puellaes Cantantes, ve 13 hodin zahájíme prodej zajímavého charitativního kalendáře na rok 2015, sestaveného ze starých pohlednic s milostnými motivy," uvedla Monika Marková, ředitelka Hospice sv. Štěpána.

Na své si přijdou v programu i děti, pro které zahraje Sváťovo dividlo loutkovou pohádku, všichni se pak pobaví při písničkách Áda Škarda Bendu. Setkání ukončí v 16 hodin mše svatá se vzpomínkou na bývalé klienty a jejich blízké. „Druhou charitativní akcí ve prospěch Hospice sv. Štěpána  je od 19.30 hodin v Divadle K. H. Máchy benefiční divadelní představení komedie Blbec k večeři, nastudované TMA divadlem Terezín," doplnila ředitelku Irena Vodičková, mediální zástupkyně hospice.