Smyslem je především zlepšit informovanost veřejnosti o hospicích a o péči o umírající, tedy o problematice, která se týká každého z nás.

„Všichni bychom si jistě přáli prožít konec života důstojně, bez bolestí a mezi svými blízkými. Hospicová péče dokáže nejen úspěšně zvládat bolest, ale i další symptomy závěrečných stádií těžkých onemocnění, v nichž smrt nemusí být synonymem strachu a utrpení. Bohužel kvalitní péče je dostupná pouze zlomku pacientů,“ řekl ředitel litoměřického hospice Pavel Česal a konstatoval, že přes 70 % lidí umírá v nemocnicích, léčebnách dlouhodobě nemocných a domovech důchodců.

Tento trend přetrvává i na Litoměřicku, přestože kapacita zdejšího hospice není stále plně využívána. A právě proto se litoměřický Hospic sv. Štěpána zapojil do Světového dne hospiců.

„Světový den hospiců přispívá jistě nejen k větší informovanosti o hospicové paliativní péči, ale též k získání dalších dobrovolníků pro práci v hospicích i k získání finančních prostředků na jejich vybavení a činnost, neboť nikde se hospice bez darů neobejdou,“ uvedl Česal.

A co v letošním roce připravil Hospic sv. Štěpána ? V pátek 7. října bude v Litoměřicích uspořádána veřejná sbírka do patnácti přenosných kasiček. Sbírka je povolena Krajským úřadem ústeckého kraje. Pomoc nabídli studenti Střední pedagogické školy Heinricha Pestalozziho Litoměřice, kteří budou rovněž rozdávat i informační materiály o hospici.

V sobotu 8. října v 19 hodin se v bývalém jezuitském kostele Zvěstování Panně Marii uskuteční benefiční koncert pro hospic. Na koncertě vystoupí Big Band Základní umělecké školy v Litoměřicích pod vedením pana učitele Zdeňka Růžičky a Smíšený pěvecký sbor Melodie Libochovice.

Výtěžek bude použit na nákup léků a dalšího zdravotnického materiálu pro pacienty Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích.