Naděje, že litoměřický hospic dostane na letošní rok pozdržené dotace v původní výši se rozplynuly. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) totiž konečně určilo částku, kterou Hospici sv. Štěpána vyplatí. Ta činí 760 tisíc korun, tedy o 2,5 milionu Kč méně, než obdržel v minulém roce.

„Zatím je to jen papír, ještě nepřišlo nic. Co budeme dělat, je těžké říct. Můžeme pokračovat v tom, co jsme dělali doposud – shánět různé dárce či sponzory. Problém je, že již nevíme, kde je brát. Omezujeme náklady, jak to jen jde," konstatoval Česal. Hospic sv. Štěpána věděl již od července, že musí svou finanční situaci řešit.

Od státu totiž dostal pouze 245 tisíc. To je oproti částce 3,4 milionů korun, kterou obdržel v minulém roce, přibližně o 3,2 milionů méně. 

Důvodem mělo být nepochopení podané žádosti, kterou na radu poradce z MPSV hospic podal jinak, než tomu bylo dříve. „Hospic dostal jen na sociální služby poskytované ve zdravotnických službách plus dofinancování. Nedostal nic na odlehčovací služby," upřesnila mluvčí MPSV Viktorie Plívová.

Odlehčovací služby přitom tvoří největší položku. „Zatím ještě stále čerpáme z rezervního fondu. To je však krajní řešení. Musíme v něm totiž zanechat peníze pro případ naléhavých oprav," doplnil Česal.

Doposud hospic od sponzorů obdržel okolo půl milionu korun. „Peníze jsme dostali i díky článkům v Deníku. Velice si vážíme každého dárce," uvedl ředitel.

Od kraje má letos hospic dostat půl milionu. Na svou podporu pořádal i benefiční koncerty. Ty velké částky nepřinesly. Poslední koncert ze státní opery vynesl 6,5 tisíc. I přesto se hospic nevzdává.

„Potřebujeme hlavně dostatek pacientů. To je nejdůležitější. Můžeme jim pomoci a nás to zároveň může zachránit. Žádná vyhrocená opatření však neplánujeme. Propouštění je vyloučeno. Chceme si svůj kvalitní personál zachovat," dodal Česal.