Díky dohodě, která je po několika letech jednání konečně uzavřena, ušetří obyvatelé na svém vytápění minimálně deset procent. Rozdíl mezi cenou tepla z Lovochemie a cenou zemního plynu by se měl pravděpodobně prohlubovat i v dalších letech.

Nyní město připravuje stavbu horkovodu, jehož pořízení přijde zhruba na 70 milionů korun. Na tuto investici vybírá vhodného poskytovatele úvěru, aby mohlo začít s realizací.

Stavební povolení

Stavební povolení je již uděleno a po nabytí jeho platnosti a získání úvěru bude smlouva podepsána. Zastupitelé vybrali také dodavatele horkovodu, kterýmbude stavební firma ELTE Ústí nad Labem. Začít kopat by se mělo v červenci.

Součástí smlouvy zhotovitelem je i harmonogram výstavby, podle něhož by měla být plná dodávka tepla z Lovochemie zahájena do 15. prosince 2009.

Lovochemie garantuje městu také včasnou dodávku vody pro předehřev potrubí. Tisková mluvčí Lovochemie Irena Vodičková shrnula závazky společnosti vůči městu slovy: „Naše společnost i nadále zaručuje již dříve zveřejněné skutečnosti – připravenost na zahájení dodávek na začátku topné sezony 2009/2010 a garanci ceny tepla nižší oproti dodávkám plynu alespoň o 10 %.“

Zásoba již probíhá

Důkazem připravenosti Lovochemie k dodávce tepla městu je skutečnost, že již od konce roku 2008 zásobuje horkou vodou dva domy v Terezínské ulici. Jde o budovy, které leží v bezprostřední blízkosti areálu společnosti a přívody k nim vybudovala Lovochemie na vlastní náklady.

V letošním roce by měly být napojeny i ostatní domy, s výjimkou čtyř malých plynových kotelen – v ulicích Máchova a Teplická a dvou kotelen v ulici Jaroslava Ježka, které jsou příliš daleko od plánované trasy horkovodu.

Generální ředitel Lovochemie, a. s. Richard Brabec zhodnotil spolupráci s městem slovy: „Pokud jde o smluvní vztah, jsme se zástupci města v zásadě domluveni. Podmínky smlouvy jsou jasné a k jejímu podpisu dojde přibližně v polovině července v závislosti na vyřešení financování celé akce.“

Horkovod bude města

Velkou výhodou pro město, potažmo i konečné spotřebitele, je fakt, že horkovod vybuduje na vlastní náklady. Vlastnictví distribuční sítě totiž městu nechává prostor pro svobodné rozhodování.

„Původní nabídka z Lovochemie byla taková, že třetí subjekt postaví horkovod a bude městu dodávat teplo. Jenže to je otázka vlastnictví, protože když není rozvodná síť vaše, nemůžete dělat nic. Město mělo snahu, aby horkovod byl v jeho vlastnictví a nakonec toho dosáhlo. Může tedy v případě, že by došlo k realizaci uvažovaného geotermálního vrtu, plně využívat a rozšiřovat horkovod,“ objasnil situaci jednatel Tepelného hospodářství města Lovosice Milan Peterka.

Během zimních měsíců

Protože stavba horkovodu je velmi náročná, ale zastupitelé s její realizací nechtějí otálet, bude se na nový zdroj tepla pravděpodobně přecházet až během zimních měsíců.

Město však slibuje rychlé přepojení takovým způsobem, aby občané nezůstali bez tepla a teplé vody.

„Na zprovoznění předávacích stanic v objektech bude potřeba jen jeden den. Jakmile bude přívod z Lovochemie hotový, počkáme na příznivou předpověď počasí, kdy nebude mrznout, a během několika hodin se radiátory opět ohřejí,“ ujišťuje občany Milan Peterka.