O tradiční přestřižení pásky a oficiální otevření putování se postaral starosta města Štětí Tomáš Ryšánek společně s místostarostou Miroslavem Andrtem. Turisté se poté vydali na úvodních několik kilometrů cesty. Kromě tabulí s tématy k místnímu regionu zde narazili i na interaktivní přírodní hry pro děti i dospělé. Samotný loupežník si na ně počíhal u bájné jeskyně, která dle pověsti sloužila jako úkryt jeho družiny.

Při slavnostním nedělním aktu tu byla jeho banda k vidění opět, v podání skupiny historického šermu Avalon ze Štětí. Přepadení tentokrát odnesla městská vrchnost, které nezbylo nic jiného, než se loupežníkům vykoupit. Celý program pak pokračoval poznáváním přírodních zajímavostí v nejbližším okolí města Štětí.

„Hodný“ loupežník Štětka otevřel putování regionem ŠtětskoNe náhodou provedl loupežník Štětka své první oficiální návštěvníky právě v neděli 22. dubna, tedy v den celosvětové oslavy přírody Dne Země. Ekologicky motivovaného svátku upozorňujícího na dopady ničení životního prostředí a rozvíjejícího diskuzi o možných cestách k řešení.

Jednadvacet zastavení naučného putování je jedním z dalších produktů přispívajícím ke zvýšení atraktivity Štětska pro cestovní ruch. Mezi ně se řadí například i Informační centrum na pěší zóně ve Štětí, nové turistické webové stránky www.stetsko.cz, interaktivní tabule infor-mačního centra a řada dalších, především turistických zajímavostí. To vše je hrazeno z projektu: „Regionální operační program re-gionu soudržnosti Severozápad. Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj".

Pavel Hoznédl