Přihlášky do konkurzního řízení mohou zájemci podávat do poloviny srpna.