Ve věku 83 let zemřel významný historik a archivář Státního okresního archivu PhDr. Jindřich Tomas, čestný občan města.

Pražský rodák, absolvent Filosofické fakulty University Karlovy, který vystudoval československé dějiny a pomocné historické vědy, se zpočátku zabýval Prahou, jeho pozdější práce se ale týkají regionu, kde se s rodinou usadil, tedy severních Čech, především Litoměřicka i Litoměřic samotných.

Zajímala ho zejména problematika měst v období raného středověku, známé jsou jeho práce nejen o Litoměřicích, ale i o Mostu, Žatci ad. Věnoval se také vývoji měst v předbělohorské době, tématu labského obchodu v kontextu hospodářských dějin, atd.

Jeho jméno najdeme v mnoha publikacích a článcích o regionálních dějinách, v příležitostných tiscích, vydávaných k různým jubileím, apod.

Jindřich Tomas se podílel také na Atlasu českých měst, na knize o dějinách Litoměřic, byl také velkým znalcem problematiky jihovýchodní Asie, kde své znalosti i jazykovou vybavenost zúročil mj. v publikaci o Filipínách a o představiteli filipínského národního hnutí José Rizalovi – muži, který se v druhé polovině 19. století přátelil s litoměřickým profesorem Ferdinandem Blumentrittem.

Filipínci za to Jindřicha Tomase jmenovali Rytířem Rizalova řádu.

„Je to člověk vstřícný, vlídný a laskavý, se smyslem pro humor a s odzbrojujícím úsměvem i ve stresových situacích,“ napsali o něm kdysi do litoměřické kroniky jeho spolupracovníci. Takového si ho pamatuje i autor tohoto článku. Musí to však, bohužel, konstatovat už jen v čase minulém…

Miroslav Zimmer