Tu již potřetí vyhlásila Rada kvality ČR ve spolupráci s Asociací společenské odpovědnosti. Před litoměřickou firmu se dostaly pouze Technické služby Opava.

„Umístění v této soutěži je pro nás dalším potvrzením toho, že se v případě odpovědného podnikání ubíráme správným směrem a patříme ke špičce nejen v regionu, ale celé České republice. Je to ocenění pro všechny mé spolupracovnice a spolupracovníky," řekl Pavel Šumera, ředitel firmy HENNLICH.

Soutěž Podnikáme odpovědně pořádala letos Rada kvality ČR letos již potřetí. Zaměřuje se na hodnocení toho, jak firmy přistupují k zaměstnancům, životnímu prostředí a podpoře regionu. Z celé České republiky se soutěže účastnilo několik desítek firem.

Pro firmu HENNLICH nejde v letošním roce o první ocenění. V červnu firma obdržela titul Gentlemanská firma, kterou letos historicky poprvé udělilo sdružení CZECH TOP 100. Projekt HENNLICH přeje rodině zaměřený na slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců firmy se pak letos zařadil mezi pět nejlepších personálních projektů v Česku. Firma je také z předchozích let držitelem titulů Firma Ústeckého kraje a Odpovědná firma Ústeckého kraje.