Zhruba třetinu prostředků na rozvoj získá firma z Operačního programu podnikání a inovace spolufinancovaného ze zdrojů Evropské unie.

Investice, která dvojnásobně rozšíří stávající areál Hennlich Industrietechnik, směřuje do dlouhodobě perspektivních oborů, u nichž je možné očekávat další významný rozvoj.

„Náš vývoj a výzkum bude směřovat do produktů z oblasti ochrany životního prostředí a využití obnovitelných zdrojů energie. To jsou obory, kterými se již zabýváme, ale cítíme šanci se v nich ještě výrazněji prosadit nejen na domácím trhu,“ řekl jednatel Hennlich Industrietechnik Pavel Šumera.

První práce začnou ještě letos

Do rozšíření areálu se Hennlich pouští i přes současný pokles ekonomiky. „Projekt je naší investicí do budoucího rozvoje firmy. Jde o dlouhodobě plánovaný záměr, na který nemá vliv konkrétní fáze ekonomického cyklu,“ uvedl Pavel Šumera.

Firma již získala rozhodnutí o přidělení více než 30milionové dotace z programu EU. „Pro rozšíření areálu jsme již také získali stavební povolení. První práce by měly začít ještě v letošním roce. Dokončení stavby plánujeme v roce 2011,“ dodal Pavel Šumera.

Nová budova poskytne prostory pro výrobní halu a výzkumné a vývojové centrum. „Výrobní činnosti budou mít přímou návaznost na výzkumné, vývojové a inovační aktivity tohoto centra. V nové budově bude také prostor pro zřízení firemní školky,“ uvedl jednatel.

Celý areál výzkumného a vývojového centra bude sloužit jako laboratoř a simulační zařízení pro výzkum, vývoj a testování obnovitelných zdrojů energií, jako jsou například biopaliva či geotermální energie nebo vývoj a výroba nakládacích zařízení.

„Výsledky výzkumu následně využijeme ve výrobní části areálu. Díky tomu budeme moci realizovat náš dlouhodobý plán zvýšit podíl vlastní výroby na našich podnikatelských aktivitách.“

Martin Jonáš