To jsou hlavní témata semináře „Slaďujeme v praxi aneb rodiče v práci", který pro zaměstnavatele z regionu připravila společnost HENNLICH. Seminář, který se uskuteční v úterý 17. června, firma pořádá v rámci dvouletého projektu „HENNLICH přeje rodině" podpořeného fondy Evropské unie.

Na semináři vystoupí odborníci na rodinnou politiku a rovné příležitosti, mimo jiné i z Ministerstva práce a sociálních věcí. „V naší firmě pracuje hodně zaměstnanců, kteří se starají o malé děti nebo o své nemocné rodiče. Dlouhodobě se proto snažíme nastavit podmínky v zaměstnání tak, aby vyhovovaly chodu firmy, ale i našim spolupracovníkům. Důkazem toho, že se nám to daří, je dvojnásobné prvenství v soutěži Odpovědná firma Ústeckého kraje. Chtěli bychom proto inspirovat a podpořit i další zaměstnavatele v regionu," zdůvodnila pořádání semináře personální manažerka firmy HENNLICH Renata Mejtová.

Na semináři se budou diskutovat témata jako flexibilní zaměstnávání, péče o děti či podpora zaměstnanců při péči o nemohoucí rodiče. Seminář je součástí dvouletého projektu „HENNLICH přeje rodině", který z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost podpořila Evropská unie. Na semináři vystoupí také expertka na rovné příležitosti z Centra komunitní práce v Ústí nad Labem nebo společnosti Aperio, která se zabývá rodinnou problematikou ve firmách.

Společnost HENNLICH jako jedna z prvních v regionu zprovoznila vlastní HENNLICH Baby Club, poskytující službu péče o malé děti zaměstnanců a zaměstnankyň. Díky projektu mohla firma Baby Club plně vybavit, může rozvíjet poradenství při mateřské a rodičovské dovolené, provozuje speciální SOS linku či pořádá odborné minisemináře. Také díky tomu byla firma HENNLICH v letech 2012 a 2013 vyhlášena Odpovědnou firmou Ústeckého kraje v rámci soutěže Firma roku. Probíhající projekt má ještě vylepšit aktivity firmy v oblasti péče o zaměstnance a společenské odpovědnosti.

Projekt HENNLICH přeje rodině je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.