„Hovořili jsme se starosty o tom, jaká je situace v letošním rozpočtu v kraji a jaký je výhled. Samozřejmě se potýkáme s daňovou výtěžností, nedostatkem peněz. Infomovala jsem je, které akce dokončíme a na které nezbyly finance. Jaké budeme dávat priority. Na území obcí se nacházejí příspěvkové organizace, do jejichž rozpočtů jsme museli sáhnout. Dávame tři procenta dolů a chceme, aby se s tím vyrovnaly. I nás se dotkly úsporné balíčky, které prosadil ministr financí. Upozornila jsem tedy, aby nebyli překvapení, že peníze do konce roku nedorazí.“

Které akce tedy budou, respektive nebudou dokončeny?
V Litoměřicích máme most, který byl rozestavěný. My jsme se zavázali bankovní zárukou staviteli, který si vzal půjčku, protože nám tuto stavbu ministr dopravy zastavil. Dofinacovávala se a šlo o nemalé částky. Most se dostavěl, má ústit na obchvat a okružní křižovatku směrem do Litoměřic. Byly to také nemalé peníze, které se v rozpočtu ministerstva dopravy nenašly, ale máme je slíbeny v rozpočtu – to znamená, že ten úvěr, který si stavitelé vzali, dostanou v lednu nebo v únoru dofinancovaný. Je to jedna z velkých staveb, která je velmi nutná k dopravní obslužnosti Litoměřicka a Ústeckého kraje.

Z mostu se teď ale bude jezdit po stávající komunikaci směrem na Žalhostice a především na Litoměřice. Kam bude pokračovat?
Samozřejmě i to řešíme na našem odboru dopravy. Nejen, kdy budou prostředky ministerstva dopravy v příštím roce, kdy napojení bude viditelné směrem do Litoměřic. Tak i my, jako kraj, bychom se spolupodíleli, aby stavba splnila svůj účel, jak byla původně zamýšlena v projektu jako protipovodňová. Aby skutečně obsloužila Litoměřicko. Komunikujeme o tom jak s ministerstvem dopravy, tak se Státním fondem dopravní infrastruktury, jak budeme pokračovat dál. Nyní půjdeme na jednání s panem ministrem.

Nechtěli starostové slyšet, že jim kraj pomůže finančně pomůže s něčím novým?
Byla to na setkání v Litoměřicích pro ně taková prvotní informace, co kde mohou najít v rozvojových programech a dotačních titulech. Zároveň jim Ústecký kraj nabídl pomoc s koordinací těchto projektů. Dáváme peníze prostřednictvím hospodářských komor, které jim zkontrolují projekt, pomůžou zaevidovat na ministerstvu. Snažíme se tak pomoci, aby projekty obcí byly úspěšné.