Takové byly nejčastější dotazy starostů z litoměřického okresu, kteří se v úterý sešli v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích s hejtmankou Ústeckého kraje Janou Vaňhovou.

Možnosti diskutovat s představiteli kraje v rámci tzv. Hejtmanského dne využilo na 25 starostů, které Jana Vaňhová informovala o prioritách krajské vlády, mezi které patří v první řadě zdravotnictví, úpravy krajského rozpočtu nebo řešení, v souvislosti s hospodářskou recesí rychle stoupající, nezaměstnanosti.

Investiční akce

Hejtmanka starostům představila realizované a chystané investiční akce kraje na Litoměřicku a nejen krajské dotační programy.

„Obce mají v současné době jedinečnou příležitost získat nemalé prostředky z operačních programů. Často ale právě menší obce nemají dostatek kapacit na to, aby správně připravily projekty na získání těchto peněz. Proto se setkání zúčastnil zástupce Okresní hospodářské komory a také odboru strategie a přípravy projektů krajského úřadu, na které se zástupci obcí mohou obracet s žádostí o pomoc,“ uvedla Jana Vaňhová.

„Seznámili jsme starosty také s fungujícím stipendijním programem na podporu středoškolského vzdělávání technických směrů,“ přiblížil další z témat radní Petr Jakubec zodpovědný za oblast školství.

„Pomocí tohoto stipendia chceme motivovat mladé lidi, aby se vyučili v oborech, kterých je v našem kraji nedostatek. Další možností jsou také příspěvky na dopravu pro žáky středních škol, kteří musejí dojíždět,“ uzavřel Petr Jakubec.

Kromě Jany Vaňhové se Hejtmanského dne v Litoměřicích zúčastnili také členové Rady Ústeckého kraje Jana Ryšánková a Petr Jakubec, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů Jaroslava Kusznirková a předseda OHK Louny František Jochman.

Ze strany starostů zazněly připomínky z různých oblastí. Na některé z nich reagovala radní Jana Ryšánková, která přišla do Rady Ústeckého kraje právě z Litoměřicka.

Vyjádřila se také k problému průjezdnosti, či spíše neprůjezdnosti obce Sebuzín, která je pro běžnou silniční dopravu ze směru od Litoměřic a Tlučně dlouhodobě uzavřena. „Chci prosadit, aby bylo v prioritách Ústeckého kraje vybudování okružní křižovatky. Musí se už začít pracovat na zpevnění meze pod ujíždějícím kostelíkem, kolem něhož bude sjezd z nyní dopravně uzavřené silnice třetí třídy na hlavní k okružní křižovatce. Doufám, že na příští rok už finance na stavbu křižovatky v rozpočtu budou,“ uvedla Ryšánková.

Starostka Liběšic Alena Knobová poukázala na dlouhodobě neúnosnou situaci kolem kanalizace pro Domov na zámku, zařízení Ústeckého kraje, které poskytuje sociální služby postiženým klientům. „Není zvlášť kanalizace, a tak jdou splaškové vody i do kanalizace obecní. Vyřešení má kraj v plánu investic na příští rok. Problém řešili i v Liběšicích na zastupitelstvu, a tak jsem ráda, že jsem mohla mohla paní starostku touto zprávou potěšit,“ řekla radní.

V diskuzi o problémech starostů obcí litoměřického okresu nejčastěji zaznívaly připomínky k prevenci bleskových povodní péčí o místní toky, potřebě dobudování komunikací vyšších tříd v regionu a také bezpečnostní situaci.

Svou návštěvu Litoměřic zakončili Jana Vaňhová s radními ve výjezdovém stanovišti Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, kde je přivítal její ředitel Ilja Deyl. Zdravotničtí záchranáři se pochlubili budovou stanoviště. Dvoupodlažní budova ZZS Litoměřice má pět garážových stání, dispečink, sklady i potřebné zázemí lékařů a sester. Obzvlášť výhodné je její umístění de facto v areálu místní nemocnice. Péče o občany celé spádové oblasti je tak kvalitní a rychlá.