Kolik dětí půjde v září v Ústeckém kraji do první třídy?
Celkem je zapsaných 8051 dětí. Z důvodu nepříznivého demografického vývoje došlo v posledních dvou letech k poklesu zhruba o 10 % a tento trend bude pokračovat.

Kolik v kraji studuje cizinců?
Podle údajů k 30. září 2018 byl počet dětí cizinců 2778, z toho v mateřských školách 687, v základních školách 1548, na středních školách a konzervatořích 525 a na VOŠ 18 cizinců. Nejvíce těchto dětí, celkem 1135, byli Vietnamci, kteří u nás žijí už generačně. Dalšími byli Slováci (448), Ukrajinci (414) a Rusové (175), ale také třeba Mongolci (143). Na základních školách máme také 26 Nepálců a v mateřských školách i tři Palestince.

Jak je to s demografickým vývojem u středoškoláků?
Na středních školách sledujeme negativní demografický vývoj skoro deset let, a to velmi významně, vždyť za toto období poklesl počet žáků na středních školách téměř o čtvrtinu! Zdá se ovšem, že jsme už na pomyslném dně a nějaký čas se počet žáků na středních školách bude zvyšovat. Pokud ale máme hledat něco pozitivního, tak nám poslední období přibývají žáci v učebních oborech, které potřebujeme. Jsou to zejména obory technické a elektrotechnické. U těch posledně jmenovaných je nárůst slušný, jde o 35 %. Naopak výrazný pokles je v oborech stavebních.

Které obory jsou v kraji potřebné?
Prostřednictvím stipendií pro žáky středních škol už několik let podporujeme vybrané obory vzdělání, po kterých volá podnikatelská sféra, ale i běžní občané našeho kraje. Částkou 1500 korun za pololetí v 1. ročníku a například ve 4. ročníku 2500 korun s podmínkou, že žák pravidelně chodí do školy a nemá neomluvené absence. Pokud získá vyznamenání, dostane i další peníze za vysvědčení. Mezi tyto obory patří strojní mechanik, klempíř, elektrikář, řezník, uzenář, čalouník, instalatér, tesař nebo třeba i aplikovaná chemie. V roce 2017/2018 jsme zařadili i maturitní obor zdravotní asistent a praktická sestra.

V nemocnicích je zoufalý nedostatek zdravotnického personálu, jak se s tím vypořádat do budoucna?
Bohužel i u těchto oborů došlo v minulosti k výrazné ztrátě zájmu mezi žáky, kteří vycházeli z devátých tříd. Avšak i díky výše uvedeným stipendiím se nám podařilo tuto nepříznivou situaci zvrátit. Otázkou vždycky je, kolik studentek oboru praktická sestra nakonec opravdu do nemocnic a zdravotnických zařízení přejde. Pokud je to děvče šikovné, má jazykovou vybavenost a není ničím vázáno, tak je pro ně atraktivní pracovat v Sasku. Velké úsilí tomu věnuje naše Krajská zdravotní, která se snaží práci sestřiček a asistentů v Čechách popularizovat a zajišťuje jim praxi i exkurze v nemocnicích.

Je poptávka i po sestřičkách ze zahraničí?
Zájem je o slovenské sestry, ale i o ty z Ukrajiny, z partnerské Zakarpatské oblasti. Slušně se tam rozvíjí spolupráce mezi školami, odkud následně mohou sestřičky přejít k nám.

V jaké fázi je nyní optimalizace oborů v Ústeckém kraji?
V roce 2015 jsme prakticky ukončili projekt na vytvoření soustavy páteřních škol, kterých nyní máme 16. Byl to velmi důležitý krok k tomu, abychom pro naše žáky dokázali zachovat dostupnost některých oborů vzdělání, o které v té době nebyl zájem a byly to i obory technické. Dále bychom do konce roku 2020 chtěli, na základě dohody s řediteli dotčených škol, vymazat, případně dále nepřijímat žáky do asi 25 oborů středního vzdělávání. Jedná se například o obor Ekonomika a podnikání a některé nástavbové obory. Neznamená to, že tyto profese zmizí. Obory zůstanou na jiných školách.

Co učitelské obory technického charakteru typu matikář nebo fyzikář? Je o ně zájem?
Tady se potýkáme s věkovým problémem, řadě těchto učitelů je už nad 50 let. Řešením může být zvýšení platů, ale jako cestu vidím spíše zjednodušení podmínek pro přijetí lidí z praxe, kteří by mohli odborné předměty učit. To je do budoucna jediná šance. Mladý šikovný člověk s technickým vzděláním totiž nebude dělat učitele, vezmou si ho firmy za úplně jiné peníze, než které by dostal jako nástupní plat ve škole. Další problém je v počtu učitelů všeobecně vzdělávacích přírodovědných předmětů typu matematika, chemie. Zájem mladých lidí studovat tyto obory je velmi malý a pakliže už se na pedagogické fakultě objeví a dostudují, zpravidla se uplatní v soukromém sektoru. Zde však hledáme společně s UJEP nějaké cesty, jak situaci zlepšit.

Jaký největší problém má podle vás regionální školství?
Velkým problémem je spuštění připravované reformy financování regionálního školství, která odstartuje 1. ledna 2020. Školní rok začíná za dva týdny, ale ředitelé doteď nevědí, kolik peněz škola dostane a co si bude moci od ledna dovolit. Stávajícím způsobem hrozí nebezpečí, že vzniknou nečekané problémy, které bude těžko napravovat. Výpočty, které máme k dispozici u nepedagogických pracovníků na pozicích jako školník, uklízečka nebo administrativa, zatím neodpovídají realitě a bez nich školy fungovat nemohou. Tento problém se nejvíce dotkne učilišť, ale také některých obecních a mateřských škol. Zda se obavy potvrdí, bude jasné až v září, kdy máme naplánované jednání se zástupci ministerstva, které přislíbilo, že se námitkami Ústeckého kraje bude zabývat.

Vidíte tedy potenciál hlavně v technických oborech?
V našem kraji potřebujeme všechny stupně vzdělání, důležité však je, aby absolventi po skončení školy pracovali skutečně v té oblasti, které rozumí a v níž se vzdělávali. Obecně, když navštívím některou z technických škol, tak studentům říkám: pokud máte šikovné ruce a baví vás to, vyučte se, o práci nebudete mít nouzi do konce života a máte vystaráno. Tady byl veliký problém v 90. letech, kdy se říkalo: pokud někdo nemá maturitu, je to špatné. Tím nám zmizel zájem o učební obory a najednou jsme po letech zjistili, že potřebujeme zedníky, tesaře, instalatéry a elektrikáře. Dodnes se s tím vypořádáme a bude to ještě chvilku trvat, než učební obory znovu získají svou váhu, aby rodiče dítěti, které bude mít jednu trojku, řekli: jsi šikovný manuálně, firmy o tebe budou mít zájem, udělej si výuční list. V myšlení lidí bude ještě chvíli trvat, než se na to dokážou tímto způsobem podívat.