SDH v Malešově a jeho zásahová jednotka mají nyní pro svoji činnost solidní vybavení a kvalitní zázemí. Ještě by si tu přáli modernizaci cisternových vozů. Ty současné jsou už za hranou své životnosti, ale díky strojníkům jsou stále ještě funkční. Dříve narození hasiči si ještě pamatují tři historické koňské stříkačky, které byly uloženy ve staré zbrojnici. Jednu z nich nadšenci pro hasičskou techniku zachránili a zrekonstruovali. Dnes zdobí hasičské muzeum v Chrastavě. Na požádání si ji Malešovští mohou vypůjčit k ozdobě významných událostí.

„V naší obci se zhruba 180 obyvateli fungují dva spolky a hasiči jsou spoluorganizátory převážné části kulturních a společenských akcí. Vedle garáží, které nám loni postavilo město, jsme získali k užívání bývalý hostinec. V něm jsme si upravili přízemí pro klubovou činnost, v patře se chystáme zrekonstruovat sál. Sbor fungoval v naší obci už v dávné minulosti, my se snažíme vyhledat jeho kořeny. Současný sbor funguje od roku 2008,“ uvedla starostka SDH a současně předsedkyně osadního výboru Jaroslava Lochmanová. 

„Náš sbor má 32 členů, z toho polovinu tvoří ženy. V jednotce je momentálně 16 členů, mezi nimi dvě ženy. Chráníme životy a majetek ve všech místních částech města, ale i mimo ně. Loni jsme měli 18 zásahů, letos zatím jen dva. Největší byla likvidace požáru na skládce SONO v Čížkovicích. Byl to pro nás nejvzdálenější výjezd, ale také cenná zkušenost v součinnosti s dalšími jednotkami,“ vysvětlil velitel jednotky Martin Lochman.

„Jsem přesvědčen, že prostředky vynaložené na výstavbu garáží za bezmála pět milionů korun a nyní i na dopravní automobil se nám brzy vrátí. Město odkoupilo zdejší bývalý hostinec, který hasiči postupně rekonstruují nejen pro sebe, ale i pro ostatní obyvatele obce jako místo setkávání. Těší nás, že do sboru chodí i mládež, která na malé vesnici nemá moc příležitostí k aktivnímu vyžití,“ sdělil starosta města Milan Konfršt.

Litoměřický biskup Jan Baxant popřál sboru a výjezdové jednotce úspěšné využití nové techniky a co nejméně zásahů. „Přestože nejste úplně profesionální, neoslovuji vás jako hasiče, ale jako záchranáře. Nehasíte jen požáry, ale zachraňujete majetek a často i životy lidí. Za to vám patří dík,“ uvedl.