Věci, které pomohou při zachraňování osob především při dopravních nehodách, dostali sponzorským darem od společnosti Lovochemie.

Dovybavují stanici
Převzít nové vybavení si přímo do skladu podniku přijeli zástupci vedení stanice a územního odboru Hasičského záchranného sboru, kteří přímo na místě poděkovali za vstřícnost podniku.

„Nejhodnotnější součástí daru je motorová rozbrušovací pila, kterou využijeme na technické zásahy nebo při dopravních nehodách. Dále jsme dostali zachycovač airbagů, prahovou podpěru, řezací nůž na sklo a zakládací klíny. K tomu ještě dva kulové uzávěry důležité pro hašení požárů v uzavřených objektech,“ popsal při přebírání nové vybavení velitel stanice Lovosice Lukáš Balaštík.

Tímto vybavením, jehož výběru předcházela vzájemná dohoda s Lovochemií, hasiči dovybavují svou jednotku, protože většinu z těchto věcí na stanici neměli buď vůbec nebo starší typy. Jde tedy i o obnovu nutných prostředků požární ochrany.

Méně peněz…
Protože peněz není v současné době ani v Integrovaném záchranném systému nazbyt, hasiči všechny sponzorské dary vítají.

„Je to první věcný dar od společnosti Lovochemie, jednání o této možnosti spolupráce začalo začátkem tohoto roku,“ uvedl Balaštík. Zdůraznil přitom dlouhodobou dobrou spolupráci s Lovochemií, která je jedním z nejrizikovějších provozů v okrese a kde hasiči často provádějí námětová cvičení s místní podnikovou jednotkou. Díky dobré součinnosti jednotek a preventivním opatřením podniku však k ostrým zásahům v chemičce v posledních letech nedošlo.

To podtrhl i vedoucí oddělení technicko bezpečnostních služeb Lovochemie, když hasičům techniku předával. „V Lovochemii chápeme význam Integrovaného záchranného systému a v rámci svých možností se snažíme přispívat ke zkvalitnění jeho činnosti v regionu“.

Hasičům popřál, aby jim technika co nejvíce usnadňovala práci a zároveň aby ji k záchraně zraněných potřebovali co možná nejméně.