„Vždy se přísaha konala na Národním hřbitově v Terezíně, ale chtěli jsme to změnit a dát tomuto aktu slavnostnější podobu,“ říká David Ďuriš z hasičské stanice v Litoměřicích.

Přísahu složilo celkem 73 příslušníku, mezi nimi nechyběly ani ženy. Slavnostní složení služebního slibu je vyjádřením morálního závazku příslušníka Hasičského záchranného sboru ČR vykonávat svědomitě službu při ochraně zájmů státu a společnosti.

Slavnostního aktu se zúčastnili zástupci HZS, Policie ČR, města i kraje, Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, Krajského sdružení hasičů, další představitelé veřejného a společenského života a pozvaní rodinní příslušníci.

Znění služebního slibu:  

„Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život.“