To se má v rámci projektu páteřních škol Ústeckého kraje stát součástí větší vzdělávací instituce, vzniklé sloučením s další školou. Roudničané ale na tento „příkaz“ kraje slyšet nechtějí. Žádají o zachování samostatného gymnázia jako školy s vysokým kreditem a dlouholetou tradicí. Nechtějí, „aby se prestižní škola s vynikajícími výsledky stala součástí „zemědělky“ nebo „pobočkou litoměřického gymnázia“.

Gymnaziální obor v Roudnici zůstane
Starosta Josef Bakeš, který diskusi svolal, ujistil na začátku jednání veřejnost, že gymnaziální vzdělávání v Roudnici zůstane zachováno. „Gymnázium v Roudnici bylo, je a bude. Předmětem diskuse je to, zda zůstane zachováno jako samostatné, nebo bude sloučeno s jinou školou,“ vysvětlil Bakeš. Zároveň představil klady a zápory dvou variant, které se před roudnickým gymnáziem, s vizí páteřní školy kraje, otevírají: Sloučení s VOŠ a SOŠ Roudnice nebo s gymnáziem v Litoměřicích.

Ani jedna z variant však není podle vedení a pedagogů školy, stejně jako pro většinu diskutující veřejnosti, přijatelná. „Sešli jsme se proto, abychom podpořili požadavek na Ústecký kraj, aby gymnázium mohlo dále fungovat samostatně,“ uvedl ředitel školy Miloslav Mann. Ten požádal kraj o výjimku, týkající se minimálního počtu studentů (jediné nesplněné kritérium). Zároveň požádal o pomoc město.

„Pan ředitel Mann požádal Radu města, aby se vyjádřila k tomu, jestli je město ochotno stát se zřizovatelem gymnázia. Já říkám ano,“ prohlásil v pondělí Josef Bakeš.

Před touto variantou však během diskuse varovali Vladimír Vlk a Vlastimil Dvořák. „Chtěl bych varovat zastupitele, aby se v tomto kroku neukvapovali. Když se gymnázium dostane pod město, přestane být státní. V případě, že se později Ministerstvo školství rozhodne, že bude přispívat pouze na školy páteřní, tak to město finančně nezvládne,“ upozornil přítomné Vladimír Vlk.

Bude to tragédie? Nebude to tragédie? Poznámka Michala Závady ZDE!

Dále zdůraznil, že slučování škol nepřinese žádnou efektivitu, protože náklady na provoz (a právě tyto platí zřizovatel – kraj) budou pořád stejné. „Ředitel vzniklé školy dostane stejný balík peněz, které rozdělí na stejné věci,“ vysvětlil.

Kraj se pustil do realizace projektu páteřních škol z ekonomických důvodů, aby ze škol zmizely „prázdné židle“. S těmi ale podle vedení školy Roudnice rozhodně problém nemá. Ve městě bude podle prognózy stále dostatek žáků pro všechny zdejší střední školy.

Podle zastupitele Ústeckého kraje pro oblast školství a sportu Petra Jakubce ale školy v Roudnici dostatečně naplněné nejsou. „Já mám o tomto jiné informace,“ řekl Deníku. Jak dále vysvětlil, v projektu páteřních škol nejde o řešení situace v Roudnici, ale kompletně v celém Ústeckém kraji.

Gymnázium Roudnice nad Labem
- nejstarší české gymnázium v regionu – zal. v roce 1877
- má 410 studentů, tj. 93,2 % max. kapacity školní budovy
-  jediná škola na Podřipsku, která připravuje studenty na VŠ
- ročně se dostane 90 – 93 % studentů na vysokou školu
- absolventi gymnázia studují na UK, VŠE, ČVUT, UJEP aj.
- 99 % úspěšnost v generálce státní maturity 2010


Jakubec: Nejde jen o roudnické školy
„Nejde nám o to, ublížit školám v Roudnici, ale vytvořit silný systém školství, který bude zajišťovat určité kvality,“ uvedl Jakubec. Narazil také na fakt, že v současné době školy „dohánějí“ svou naplněnost tím, že přijímají i žáky, kteří by se ve skutečnosti vůbec neměli na dané obory dostat.

Téměř stoprocentní úspěšnost gymnázia v maturitní generálce komentoval tím, že je tato maturita „šitá na míru“ gymnáziím a její nesplnění by bylo smutné. Roudničané se v souvislosti se slučováním škol obávají zhoršení kvality vzdělávání.

Zástupce ředitele překvapil
Svým názorem překvapil roudnickou veřejnost zástupce ředitele gymnázia Petr Dobeš. Ten naznačil, že sloučení škol by znamenalo jen „změnu razítka“.

„Mně varianta sloučení s VOŠ a SOŠ vůbec nevadí, neobávám se, že by upadla úroveň gymnázia. Kvalitu školy dělají pedagogové. Já se zítra budu snažit vyučovat co nejlépe, ať budu pracovat pod krajem, SOŠ a VOŠ nebo městem,“ uvedl společně s tím, že není na místě zbytečně zveličovat daný problém.

„Všichni vidí na jedné straně samostatné gymnázium a na straně druhé tragédii v podobě sloučení s VOŠ a SOŠ. Ale tak to není. Ředitele této školy osobně znám s jsem si jist, že je projekt napsán tak, aby nás nepoškodil,“ uvedl Dobeš.

Pedagog: Viděl někdo ten projekt?
„Dovolil bych si jednu poznámku. Všude se zmiňuje, že na kraji leží projekt od pana Nehyby z VOŠ a SOŠ, který nikdo z nás nikdy neviděl. Proto se ptám: Viděl někdo z vás ten projekt?,“ zeptal se na adresu Petra Dobeše i do pléna pedagog gymnázia Petr Lukášek. „Jak tedy můžete vědět, zda dojde k rozvoji nebo útlumu gymnázia?,“ zeptal se dále. Odpovědí mu bylo opět ticho.

Ředitel VOŠ a SOŠ Josef Nehyba se diskuse nezúčastnil a sklidil za to kritiku publika.

Pro výjimku musí udělat maximum
Jak v diskusi uvedla zastupitelka Ústeckého kraje Olga Haškovcová, dosáhnout samostatnosti gymnázia bude velmi těžké. „Když tyto argumenty řeknete přede všemi a budete neustále „otravovat“, chodit tam dveřmi i oknem neustále dokola, možná se to podaří,“ řekla zástupcům města i vedení gymnázia.
Podle Petra Jakubce však nemá Ústecký kraj v plánu činit v projektu páteřních škol žádné výjimky.