Tento dokument, na kterém pracoval po dva roky celý pedagogický sbor, je hlavním materiálem, který stanovuje, s jakými znalostmi, schopnostmi a také kompetencemi opustí školu její absolventi. Školní vzdělávací program lovosického gymnázia byl českou školní inspekcí označen za jeden z nejlepších, které měla kdy možnost posuzovat.

O některých významných událostech, úspěších žáků i školy, ale také ekonomických ukazatelích nám vyprávěl ředitel Gymnázia Lovosice Miloš Štyks (na snímku).

Jak hodnotíte loňské výsledky lovosického gymnázia ve srovnání se školami v okrese a v kraji ?
V souladu se vzdělávacím programem absolvovali žáci gymnázia celou řadu projektů, akcí, exkurzí, ale i různých soutěží a olympiád, ve kterých měli možnost porovnat úspěšnost svého snažení nejen v rámci školy, ale i v rámci okresu, kraje a dokonce i celé České republiky. Výsledky ukázaly, že i malá škola v malém městě může dosahovat úspěchů srovnatelných s velkými a prestižními gymnázii. Bohužel, někdy to ale vypadá, že zřizovatel, kterým je Ústecký kraj, má jiný názor.

A tak zatímco do škol ve velkých městech tečou peníze na modernizaci, investuje se do budov a vybavení, lovosické gymnázium bylo v minulém roce spíše školou, která vylepšovala rozpočet kraje. Z našich fondů jsme museli odvést do krajského rozpočtu téměř půl milionu korun, kromě toho nám byl zkrácen rozpočet o větší částku než škole, která dostává na provoz 3x více než my. A důvod? Lovosické gymnázium mělo díky aktivní činnosti učitelů při pořádání kurzů apod. ušetřené peníze v rezervním fondu. Takže nám bylo vysvětleno, že vzali více peněz škole, kterou to nepoloží.

S ekonomickými ukazateli jste tedy asi příliš spokojeni nebyli. Tím větší radost Vám určitě udělali Vaši studenti, kteří vyhrávali, co se dalo. Mohl byste některé kvalitní výsledky zmínit?
Tedy zpět k radostnějším záležitostem. I v tomto školním roce jsme měli radost z výsledků našich žáků v soutěžích a olympiádách. Největšího úspěchu v tomto školním roce dosáhl žák primy Martin Štyks, který se po vítězství v okresním i krajském kole probojoval do celostátního kola zeměpisné olympiády. Zde v konkurenci nejlepších žáků ze všech krajů ČR obsadil 9. místo.

S výsledkem nebyl příliš spokojen, protože podle výsledků krajských kol si dělal naděje na lepší umístění. Bohužel, trochu doplatil na skutečnost, že na naší škole se v primě zeměpis nevyučuje. Na soutěž se tak připravoval sám jen podle úloh z předchozích ročníků.
Zatímco v kraji to na soupeře stačilo, v celostátním měřítku za těmi nejlepšími zaostal právě v těch úlohách, které se v letošní olympiádě objevily poprvé. Kromě tohoto úspěchu pak ještě zvítězil v okresním kole matematické olympiády. V matematice ještě soutěžil v mezinárodní soutěži Adama Riese.

V mezinárodním finále v německém Annabergu byl vyhlášen mezi vítězi soutěže a obdržel 3. cenu, celkově skončil na 8. místě jako druhý nejlepší zástupce z Česka.

Další výjimečné úspěchy zaznamenal žák tercie Antonín Galle. Tomu celostátní finále v zeměpisné olympiádě uteklo o půl bodu, protože přesně tolik ho dělilo od 1. místa v krajském kole. Vynahradil si to v matematice, kde v okresním kole zvítězil.

Mezi okresní vítěze se pak z naší školy zařadili ještě žák sekundy Matouš Král, který byl první v matematické soutěži Pythagoriáda a Ondřej Zeman z tercie, který vyhrál fyzikální olympiádu. Kromě toho družstvo žáků sekundy ve složení Kubíček, Král a Hlavinka zvítězilo v okresním kole Archimediády, neboli soutěži ve znalostech fyziky.

Také ve fyzice dosáhl největšího úspěchu žák vyššího stupně gymnázia Martin Zukerstein, který skončil v krajském kole olympiády na druhém místě.

Na škole máte úspěšné studenty i v humanitních oborech, v loňském roce se konal v Kulturním středisku Lovoš tzv. Euroduel. Vaši žáci se zapojili také do projektu Studenti čtou a píší noviny. Můžete uvést něco z této oblasti?
Aby nevznikl dojem, že dobrých výsledků dosahují naši žáci jen v matematice a fyzice, musím se zmínit i o celé řadě 2. a 3. míst v soutěžích z dějepisu, francouzštiny, němčiny a dalších. Všechny tyto výsledky dokazují, že na lovosickém gymnáziu dostanou žáci dostatek prostoru pro rozvoj svých předpokladů ve všech oblastech.

Příkladem takového úspěšného žáka je Lukáš Vlasák, letošní absolvent naší školy. Své předpoklady a nadání v humanitní oblasti dokázal vítězstvím v kategorii do 20 let v žurnalistické soutěži o cenu Bohumila Brádle. A že se nejednalo o úspěch náhodný, dokazuje jeho výsledek v letošní celostátní soutěži anglicky psaných esejů, kterou vyhlásila Společnost přátel USA. Práce posuzovala nezávislá porota, v jejímž čele je od roku 1992 Jiří Stránský, významný český spisovatel a bývalý předseda českého PEN klubu. Lukáš získal v kategorii 18 – 26 let 3. místo jako nejmladší účastník.

Lukáš Vlasák byl i členem družstva, které úspěšně reprezentovalo školu v debatní soutěži. Na základě výsledků byli poté pozváni do soutěže nazvané Euroduel. V této soutěži se vždy družstva dvou středních škol snažila svými argumenty přesvědčit co nejvíce diváků. Tématem „našeho“ Euroduelu byl otázka „Je přijetí Lisabonské smlouvy pro Českou republiku přínosem?“
Družstvo lovosického gymnázia mělo za úkol přesvědčit většinu diváků o tom, že nikoliv. Nakonec své soupeře z České Lípy porazilo, ale vítězství nebylo tím hlavním smyslem celé akce. Cílem bylo naučit se a poté prokázat schopnost diskutovat na úrovni a s patřičnými argumenty. Tedy to, co tak často chybí našim politikům.

Pro základní školy pořádá lovosické gymnázium soutěž Koumák. Kolik se letos zúčastnilo základních škol a kolik studentů ? Úspěšní studenti pak zřejmě nastupují k vám do gymnázia ?
Abychom podchytili žáky, kteří mají předpoklady i pro náročnější studium, pořádáme pro všechny základní školy v okrese soutěž Koumák. Tato soutěž je zvláštní tím, že žáci nesoutěží v jednom předmětu, ale musí zvládnout skutečně „vše“ – od matematiky, fyziky, informatiky přes chemii až k angličtině, zeměpisu, českému jazyku a občanské výchově.

Soutěž je organizována jako tříkolová. Dvě domácí kola a kolo třetí, konané přímo na gymnáziu, dávají žákům základních škol možnost předvést své znalosti i schopnost zamýšlet se nad problémy, či umění vyhledávat a zpracovávat informace z různých zdrojů. Soutěží se ve dvou kategoriích určených pro žáky 6. a 7. tříd základních škol a pro žáky 8. a 9. tříd základních škol.

Letos proběhl již 13. ročník této soutěže, která si získala na některých školách značnou popularitu. Často se nám stává, že se na nás žáci i učitelé ZŠ obracejí s dotazy, zda a kdy bude zase „Koumák“. V soutěži se snažíme stále pokračovat, přestože ji připravují učitelé ve svém volném čase a opravit takovou řadu úloh není jednoduché. Letos se soutěže zúčastnilo 181 žáků z 15 škol okresu.

Je pravda, že účast se pomalu snižuje, asi stejně, jako se snižuje početnost populačních ročníků. Vždyť v „nejlepších“ letech jsme museli opravit úlohy více než 400 soutěžícím z více než 20 škol. Ale přesto věříme, že se mezi účastníky najdou příští úspěšní studenti lovosického gymnázia. Alespoň v minulých letech tomu tak vždy bývalo.

Gymnázium se zúčastňuje i mnoha dalších aktivit, třeba v mezinárodní oblasti. Co bylo nového v uplynulém školním roce?
Každý rok jezdí delegace naší školy oslavovat „Den Evropy“ dne 8. května do zahraničí. Nejprve jsme byli třikrát po sobě v italském Milánu, kam nás pozvala partnerská škola z italského města Tradate.

Letos využila profesorka francouzštiny Dagmar Prášilová pozvání přímo z centra evropských institucí - ze Štrasburku. Skupina našich žáků tak strávila několik dnů na účet Evropské unie ve Francii – v Métách, ve Štrasburku a při zpáteční cestě ještě i v německém Bonnu.

Tyto aktivity nejsou jen zájezdem za poznáním, studenti vždy reprezentují svoji zemi a mají za úkol ji také představit a připravit krátký program. Myslím, že ne nadarmo označila Česká školní inspekce naše mezinárodní aktivity za vynikající.