Ve velkém sále se totiž od 17 hodin se totiž uskuteční studentský debatní večer, na který zvou týmy Spošáci ze Soukromé školy v České Lípě a Future z Gymnázia v Lovosicích.

Téma je více než aktuální

Téma debatního večera, který pořádá Respekt institut, je navýsost aktuální: Je či není ratifikace Lisabonské smlouvy v zájmu občanů ČR?

„Půjde o jedno z kol soutěže Euroduel, ve které budou žáci naší školy zastupovat Ústecký kraj v duelu se školou z Libereckého kraje, konkrétně z České Lípy. Pro soutěž Euroduel byla na základě přihlášek vybrána jedna škola za každý kraj, která bude soupeřit se školou ze sousedního kraje v debatní soutěži. Tématem našeho kola je právě otázka přijetí či nepřijetí Lisabonské smlouvy,“ informoval Deník ředitel lovosického gymnázia Luděk Štyks.

O argumentačním střetu

Euroduel je projekt, jehož cílem je iniciovat diskuzi mezi středoškolskými studenty nad evropskými tématy, které otevřelo české předsednictví radě EU. Projekt je o argumentačním střetu, vynalézavosti a týmové spolupráci soutěžících studentských týmů. Každou školu reprezentuje sedmičlenný tým studentů, kteří se nebojí živé diskuse se soupeři z jiné školy a před publikem. Projekt byl podpořen odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky.