Dotace byly určeny na projekty podporující aktivní činnost především mládeže. Přihlášky byly přijímány do 30. dubna 2013. Návrhy pro rozdělení podala komise pro školství a sport a 5. června byly Radou města Lovosice finanční příspěvky schváleny.

Své žádosti podalo 20 právnických i fyzických osob, jednotlivců, spolků a sdružení na 29 různých projektů. Uspokojeno bylo 15 žadatelů se 16 projekty. Granty byly směrovány na rozvoj a činnost sportovních a zájmových organizací pracujících s mládeží nebo na uspořádání sportovních soutěží, táborových aktivit či uskutečnění sportovních soustředění. Celkem bylo rozděleno 200 000 korun.

Nejvyšší částky dostanou Sport Union Ústí nad Labem – sportovní karate (35 tisíc Kč, sportovní a turistické aktivity), TOM Vejři (27 tisíc – turistika, táborová činnost, soutěže) a Asociace sportovních klubů Lovosice (dále ASK) – tenis (25 tisíc – podpora družstva – krajské soutěže).

Po 
20 tisících dostaly oddíly ASK- krasobruslení jako příspěvek na platbu za led v době odstávky zimního stadionu a na letní soustředění a ASK-hokej (podpora mládeže, činnost klubu), 12 tisíc ASK-plavecký oddíl (podpora mladých plavců, závody) a Klub Českých turistů (organizace turistických akcí) a rovných 10 tisíc taneční kroužek DMC Revolution (příprava dětí na soutěže).

Ostatní žadatelé dostali částky pod 10 tisíc korun (středisko Junák na výpravy a táboření 9 tisíc, Farní charita dvakrát 5 tisíc na 2 tábory pro děti) a Mozaika (volnočasové 
aktivity pro rodiny s dětmi) 
a SPCCH (akce „Zdravá rovná záda pro každého") po 5 tisících.  Další příspěvky jsou určeny pro Český kynologický klub (4 000 korun), Český svaz ochránců přírody a ASK-Šachy (po 3 000 Kč).

Eva Hozmanová