Průzkum, který začal na konci února, navázal na stavebně historické průzkumy z počátku 70. let minulého století a pak i roku 2007. „Další poznatky přináší restaurátorský průzkum, o nějž jsme byli požádáni stavbaři,“ říká akademický sochař Libor Pisklák, který zde spolupracuje se svým kolegou Jiřím Živným.

Největší objevy přišly minulý týden
Souběžně v gotickém hradu probíhá archeologický průzkum za účasti stavbařů. „Čerpali jsme ze stavebně historického průzkumu, přičemž jsme objevili okno zazděné směrem k Hrádku. A potvrdil se předpoklad, že hrad má stále pozdně gotické kamenné ostění oken. Dostali jsme se za díru ze vstupního gotického portálu. Na stěnách jsme našli zbytky gotických a renesančních omítek. Hned jsme je konzervovali, aby nespadly během stavby,“ postupně odhaluje nálezy litoměřický sochař a restaurátor.

V prostorách hradu totiž vznikne Svatostánek českého vinařství s moderním kongresovým centrem.Práce restaurátorů však na základě průzkumů jejich předchůdců přináší další ovoce. V síle východní stěny podle předpokladu nalezli gotickou kapli, jež byla částečně zasypaná a nyní se odhaluje a připravuje na postupný restaurátorský zásah.

Zásadní objevy podle Piskláka ale přišly minulý týden. „Při vyhrabávání v prostoru pro výtahovou šachtu byl odhalen vstup do sklepů, o nichž nikdo nevěděl. Krásné klenuté renesanční sklepy s portálem budou zpřístupněny veřejnosti. Druhým velkým objevem je to, že pod gotickým portálem se ukázal fragment původní brány do městských hradeb. Nikdo to netušil. Je unikátní a dobře zachovaný,“ líčí Libor Pisklák.

Podle starosty Litoměřic Ladislava Chlupáče vedení města nečekalo v hradu tolik zajímavých věcí.

„S kaplí se počítalo, ale ne s dalším sklepem a portálem. Zásadní je, že se podaří lidem zpřístupnit další památky, včetně toho, co je ve vedlejší budově – dřevěný strop a renesanční omítky,“ doplnil a potvrdil restaurátorova slova Ladislav Chlupáč.

Stavba je finančně náročná
Na rekonstrukci gotického hradu si město Litoměřice vzalo úvěr u Komerční banky. Jeho celková výše je 143 milionů korun a překlene dobu než Litoměřickým bude po dokončení stavby uhrazena dotace. Samotné město musí ze svého rozpočtu přiložit k celkovému zafinancování Svatostánku českého vinařství částku 17 milionů korun.

Jak uvedl starosta Ladislav Chlupáč, uvedená předpokládaná celková částka za Svatostánek se zatím nezměnila. „Přibyly sice práce s archeologickým výzkumem a restaurováním, ale na nějaké vyhodnocení případného navýšení rozpočtu pro stavbu je ještě brzy,“ poznamenal.

Vyjádřil ale zároveň spokojenost s dosavadním postupem stavbařů. „Při prvních kontrolních dnech se ukázala firma v dobrém světle. Postupně se v hradu bude přecházet k hrubé stavbě a montování nosné konstrukce.“

Projekt Svatostánku českého vinařství v litoměřickém gotickém hradu počítal ve sklepě s vinárnou, vstupní halou se salonkem a zázemím. V prvním patře se sálem o kapacitě asi 200 míst a ve druhém patře s výstavní plochou pro akce různého charakteru.