Podle ruského i amerického prezidenta došlo na Ukrajině ke genocidě, podle řady odborníků na masové násilí je to ale jen politická rétorika. K údajné genocidě v Donbasu z ukrajinské strany totiž důkazy vůbec nejsou. A co se skutečně dělo v Buči a na dalších místech, se teprve musí vyšetřit a vyhodnotit. Šimon Krbec z Centra studií genocid Terezín přesto varuje před velmi vysokým rizikem, že nakonec ke genocidě skutečně dojde, pokud začne Putin systematicky dobývat východ země. „Ruské vojenské jednotky jsou podle dosavadních svědectví evidentně podobných zločinů schopny,“ říká Krbec.

Rusové obvinili z genocidy Ukrajince, americký prezident zase Rusy z genocidy na Ukrajině. Znamená to něco?
Ke zločinům, ke kterým mělo docházet na Donbasu ze strany Ukrajinců, Rusko zatím nepředložilo žádné skutečné důkazy. A také tomu, k čemu docházelo v Buči a dalších ukrajinských obcích a městech, se teprve věnují vyšetřovatelé. Zatím jsme tedy pouze ve fázi politické rétoriky. Ta podobné krvavé konflikty obvykle doprovází.

Proč politici mluví přímo o genocidě?
Chtějí zdůraznit závažnost situace. Mohli by mluvit o potlačování lidských práv, ale ta už nikoho nezajímají. Ani páchání zločinů proti lidskosti už nikoho takzvaně nezvedne ze židle. Ale genocida, to v lidech vzbuzuje hrůzu. Najednou si všichni uvědomí, že se děje něco děsivého. Politici podobně zneužívají a tím i devalvují také jiné pojmy. Čímž znevažují důstojnost obětí historických genocid.

Centrum studií genocid se stěhuje do Wieserova domu. Nové prostory ukázal šéf centra Šimon Krbec
V Terezíně už léta zkoumají genocidu. Teď se stěhují z kasáren do Wieserova domu

Ale podle Genocide Watch, mezinárodní organizace k prevenci genocidy, k ní na Ukrajině již dochází…
Kromě masového násilí, kterého se dopouštějí ruské jednotky, Genocide Watch staví svou argumentaci na definici pojmu urbicidy, kterou ztotožňuje s aktem genocidy. O urbicidě se mluví v souvislosti s masovou destrukcí měst jako Mariupol nebo Charkov. Systematická likvidace celých měst je popsaný historický jev, docházelo k ní během křížových výprav, druhé světové války v případě Leningradu nebo v nedávné válce v Sýrii při zničení města Aleppo. Stejně tak můžeme v případě invaze na Ukrajinu mluvit i o páchání zločinu ekocidy, který označuje systematickou destrukci životního prostředí, kdy útočníci bombardují továrny a toxické látky unikají do půdy, ovzduší a řek.

Podle jiných odborníků zase ke genocidě na Ukrajině pravděpodobně zatím nedošlo, ale dojít může. Jak tomu rozumět?
I my v centru se k tomu přikláníme. Vycházíme ze znalosti genocidního procesu, který je univerzální. K samotnému zabíjení obvykle dojde až po několika fázích útlaku. Z událostí, o kterých zatím zprostředkovaně víme, vyplývá velmi vysoké riziko, že rukama Rusů na Ukrajincích ke genocidě dojde. A to pokud začne Rusko systematicky dobývat východ země a bude se zaměřovat na ukrajinskou část místního obyvatelstva. Ruské vojenské jednotky jsou podle dosavadních svědectví evidentně podobných zločinů schopny.

Jak tedy právně kvalifikovat dosavadní počínání ruské armády na Ukrajině?
Mezinárodní trestní soud vyslal vyšetřovatele na Ukrajinu hned po začátku konfliktu, s výsledky zatím veřejnost neseznámil. Teprve na základě důkazů se budou kvalifikovat spáchané zločiny. Je víc než pravděpodobné, že tam došlo k válečným zločinům, i těch proti lidskosti, zejména k sexuálně motivovaným zločinům. Ruská strana nedodržuje konvence a pravidla boje, víme o útocích na civilisty, na nemocnice, o masových hrobech, o znásilněních.

Filipojakubská noc ve Vlastislavi na Třebenicku skončila málem tragédií.
Střelec z Vlastislavi pálil po nápadníkovi své dcery. Ten raději prchl do tmy

Jak si představit líčení v Haagu, až válka skončí?
Pokud v Rusku nedojde k převratu a země Putina či jeho generály nevydá, tak by museli zřejmě být souzeni v nepřítomnosti. Je ale nepravděpodobné, že by se jakýkoli mezinárodní tribunál uskutečnil bez obžalovaných ve vazbě. Jisté zatím je jen to, že soudní procesy budou trvat velmi dlouho.

Co je vlastně podle mezinárodního práva přesně genocida?
Úmyslný pokus státu zničit celkově nebo částečně přesně definovanou skupinu obyvatel: národní, etnickou nebo náboženskou. Podle mezinárodního práva jde o zločin. Ten je poměrně jasně definovaný a popsaný v úmluvě o zabránění a trestání zločinu genocidy z roku 1948 i v dalších dokumentech mezinárodního trestního soudu a dalších institucí. Slovo samotné je umělou složeninou, genos je řecky kmen nebo národ, caedere je latinsky zabíjet.

Jak dlouho je tento pojem na světě?
Přišel s ním polský právník židovského původu Rafael Lemkin, který se od 20. let minulého století zabýval historií masového násilí. Ale zejména genocidou křesťanů na území Osmanské říše během první světové války. Už v meziválečném období navrhoval dokumenty mezinárodního práva, které by masové násilí postihovaly. Vyslyšeli ho až po 2. světové válce v americké emigraci. Na půdě OSN přijali definici genocidy včetně výčtu činů. Ten byl oproti původním Lemkinovým představám poměrně omezený. Genocidou se vedle válečných zločinů i těch proti lidskosti obvykle zabývá Mezinárodní trestní soud v Haagu. V minulosti byl například zřízen i zvláštní tribunál pro zločiny v bývalé Jugoslávii.