Z celkem 68 příspěvků pak zástupci Charity ČR a redaktor Katolického týdeníku Jan Paulas vybírali ty nejlepší.

„Do první desítky se zařadila ne jedna fotografie z litoměřické diecéze. Příspěvek pana  Karla Hrubého, klienta Oblastní charity Liberec, s názvem „Fousatý anděl" obsadil 9. místo. Druhé místo pak putovalo do Oblastní charity Brno paní Kamile Moudré a třetí místo získal pan Karel Berger z Farní charity Katovice.  Soutěž proběhla v rámci projektu S.T.A.R.I. – Společně, talentovaně, aktivně, radostně, iniciativně, který Charita ČR realizuje s finanční podporou Ministerstva kultury ČR v rámci Roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity (2012). Soutěžní fotografie si můžete prohlédnout na senior.charita.cz," shrnula Edith Kroupová z Diecézní charity Litoměřice.