Litoměřický biskup Jan Baxant celebroval na Zelený čtvrtek v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích spolu s kněžími, působícími v litoměřické diecézi, slavnostní mši svatou Missa chrismatis, při které kněží obnovili své kněžské závazky a biskup posvětil a požehnal nové svaté oleje.

„Tyto oleje se budou používat až do příštích Velikonoc při různých obřadech. Jedná se o olej katechemunů, jímž kněží budou mazat ty, kteří mají být pokřtěni, dále olej nemocných, určený pro pomazání těch, kteří nebezpečně chřadnou nemocí či stářím a na závěr bohoslužby pak olej zvaný křižmo, který se používá při svátosti biřmování, kněžském nebo biskupském svěcení, ale také třeba i při svěcení kostela," vysvětlil P. Martin Davídek, biskupský vikář pro pastoraci.

Slavnosti se účastnilo na osm desítek kněží, jáhni, zasvěcené osoby, bohoslovci a ministranti.

Velikonoční triduum tvoří tyto dny: Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota, která ústí do neděle Zmrtvýchvstání Páně – Božího hodu velikonočního.

Jana Michálková