V rámci kampaně Národní dny bez úrazů se ve městě konala už pošesté. Předškolní děti z mateřinek mohly na jednom místě vidět celý integrovaný záchranný systém pohromadě.

„Děti procházely stanoviště městské policie, pořádkové policie, dopravní policie, Českého červeného kříže, viděly ukázku výcviku psů vězeňské služby, pro zpestření zde byla i zvířátka, protože i u nich hrozí nebezpečí úrazu," vyjmenovala koordinátorka Zdravého města Litoměřice, které akci pořádalo, Rita Vlčková.

Na stanovištích děti měly možnost zjistit, co jednotlivé složky integrovaného záchranného systému zajišťují, prohlédnout si náčiní hasičů, policistů a strážníků, aby neměly strach, kdyby s nimi musely přijít do styku. Malí návštěvníci současně neodolali šanci zblízka si prohlédnout hasičský vůz či policejní auto a také si vyzkoušeli poskytnutí první pomoci na figuríně.

Do akce se zapojilo 15 soukromých i městských školek z Litoměřic. Pro děti to byla přínosná zkušenost formou zábavné prezentace.

Markéta Syrová