Cenu Aloise Klára, zhmotněnou do keramické sošky anděla, si slavnostně převzaly v obřadní síni litoměřické radnice.

Nominovat osobnosti mohli jednotlivci, sdružení či organizace po celý červen. Návrhy poté projednala zdravotní a sociální komise při Městském úřadu v Litoměřicích a následně i radní města.

Ocenění za práci v oblasti zdravotnictví si nakonec odneslo pět lidí. Martina Ševicová nastoupila do litoměřické nemocnice jako zdravotní sestra už v roce 1971 a pracuje v ní dodnes. Od roku 1996 zastává funkci vrchní sestry centrálních operačních sálů. Cenu převzala mimo jiné za to, že je příkladem pro své mladší kolegy a kolegyně.

Další oceněná zdravotní sestra Růžena Hanusková působí v Litoměřicích řadu let. Od svých pětadvaceti let pracuje jako staniční sestra na interním oddělení městské nemocnice. Stále se vzdělává a současně učí své podřízené.

Kdo byl A. Klár?Alois Klár se narodil roku1763 v Úštěku. Navštěvoval společně s Josefem Jungmannem litoměřické gymnázium. V roce 1786 se stal na škole profesorem, působil zde také jako katecheta. Později na pražské univerzitě zavedl cvičení v rétorice a deklamaci básní, kam docházel i Karel Hynek Mácha. Klár posléze působil jako děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Vedle povolání učitele se celý život věnoval dobročinné činnosti, zejména péči o nevidomé. Na počátku 19. století založil nejprve soukromý ústav pro slepé děti, následně Ústav pro zaopatřování a zaměstnání dospělých slepců, pozdější Klárův ústav.

„Zdravotní sestry jsou často opomíjené, proto vnímám toto udělení cen současně jako příležitost předat poděkování i všem jejich kolegům a kolegyním," řekl při předávání cen starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč.

Akční Alena Kuldová si Cenu Aloise Klára vysloužila především právě svým nasazením a dlouholetou prací v oblasti zdravotnictví. Jako členka komise Zdravého města a Místní Agendy 21 v Litoměřicích připravuje řadu preventivních programů, spolupracuje s nemocnicí, Státním zdravotním ústavem i privátními lékaři.

Mezi oceněnými v letošním roce byli také dva lékaři. Jana Víšková pracuje jako zubní lékařka celých padesát pět let. Vedení radnice vyzdvihlo její citlivý přístup k pacientům, ale i přístup k začínajícím lékařům, pro něž se stala školitelem.

OSM OCENĚNÝCH. Zleva Alena Kuldová, Marta Ševicová, Josef Jílek, Růžena Hanusková, Jana Víšková, Eva Vladyková, Pavel Česal, Renáta Jurková (MěÚ), Zdeněk Bárta a Ladislav Chlupáč.

Josefa Jílka na ocenění nominovala Lékařská komora v Litoměřicích, a to za jeho dlouholetou praxi v oblasti chirurgie. O pacienty pečuje již padesát let.

Za rozvoj sociálních služeb město ocenilo tři osobnosti. Mezi nimi Evu Vladykovou, která řadu let vede místní Klub seniorů. Aktivně se podílí na přípravě nejrůznějších aktivit od cvičení, přednášek až po výlety. Pravidelně dochází také na pracovní skupiny, fóra a kulaté stoly, kde přispívá ke zjištění skutečných potřeb seniorů ve městě.

Pavel Česal dvanáct let působil v čele Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích. Cenu Aloise Klára získal za to, že stál u jeho zrodu i rozvoje.

Jako poslední si ocenění z rukou starosty města převzal v obřadní síni litoměřické radnice Zdeněk Bárta z litoměřického střediska Diakonie ČCE. Vedení města ocenilo jeho dlouholeté nasazení a zájem o lidi znevýhodněné či na okraji společnosti.

„Snad za všechny přítomné mohu říct, že toto významné ocenění není jen pro nás, ale především pro všechny ty báječné lidi, se kterými spolupracujeme," dodal na závěr.

Osm oceněných

ve zdravotní oblasti:

MUDr. Josef Jílek
MUDr. Jana Víšková
Marta Ševicová
Růžena Hanusková
Alena Kuldová

v sociální oblasti:

Mgr. Zdeněk Bárta
Pavel Česal
Eva Vladyková