Mši svatou celebroval kanovník Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích Martin Davídek.

Zvláštností, která dodává mši specifickou atmosféru, je hudební doprovod loveckých rohů namísto varhan. Hubertovu mši B dur pro lovecké rohy in B se zpěvy doprovázelo Lovecké trio Praha, jež se k této události rozrostlo na třináct trubačů. Mši zahájil nástup rytířů Řádu sv. Huberta s praporem. Jejich zástupce Jaromír Strouhala ve svém projevu představil další osobnost české myslivosti F. A. hraběte Šporka, který stál v 17. století u změn ve vedení lovu.

Pro řadu ze zhruba 150 účastníků přinesla nedělníHubertova mše mnoho poučného. Například to, že František Antonín hrabě Špork, mimo jiné majitel zámku v Kozojedech a mecenáš umění, který byl stíhán za kacířství, přivezl jako jeden z prvních z Francie do Čech lesní roh, zasloužil se o vytvoření české hudební školy na tento nástroj, uvedl v zemi parforsní hon a založil lovecký řád sv. Huberta.

Soubor Lovecké trio na závěr přednesl návštěvníkům základní skladby a písně, které provázejí jednotlivé etapy lovu. Účastníci mše, členové mysliveckých sdružení, vzpomněli na své kamarády, kteří v loňském roce navždy opustili jejich řady.

V modlitbě poprosili Boha o vyslyšení toho základního, co člověk potřebuje, aby na světě nepanovala nenávist, ale mír, v jejich činnosti pak v honitbách dostatek zvěře a přání šťastného lovu.