Program se odehrával po celý den na několika místech historického centra a v kulturním domě. Stěžejní část pro návštěvníky tvořilo velké historické tržiště s převážně domácími výrobky vybraných řemeslníků a dobových prodejců z Čech, Moravy a Slovenska.

Ve dvoře u historické brány se nacházel pohádkový svět pro malé návštěvníky a novinkou pro letošek bylo středověké ležení městské gardy v gotickém hradě v centru města. Letošní ročník, na kterém se podílelo více než 180 vystupujících, spojovala také dvě výročí – 700 let od narození císaře Karla IV. a 655 let od povýšení Ústěku na město.

„Sám Císař Karel IV. přijel dopoledne s panovnicí na koni za doprovodu své družiny, aby povýšil městys Úštěk na město. Jednalo se o největší průvod v historii jarmarku a lidé byli nadšení," uvedl Libor Uhlík, pořadatel akce.

Po průvodu císařských dvořanů a všech vystupujících proběhlo slavnostní uvítání a tanec s císařem ve společnosti kejklířů a rytířů. Odpolední program pak nabízel možnost vidět bojová klání českých pánů, taneční vystoupení, divadelní představení, živou dobovou hudbu, vystoupení sokolníků, kejklířů a dalších pouličních umělců.

Skvělé počasí přálo zejména návštěvnosti: „Návštěvnost jarmarku se pohybuje od šesti do jedenácti tisíc, ovšem při tomto počtu už město praská ve švech a Úštěk je na maximu své kapacity. Z tohoto důvodu jsme letos rozšířili prostor a stánky umístili až k domům, aby se lidé při procházce tržištěm cítili lépe," poznamenal dále Libor Uhlík.

Ve večerních hodinách probíhal komponovaný historický program plný muziky a překvapení a celou akci ukončil velkolepý ohňostroj kouzelníka Žita.