„Přírodu musíme chránit a pečovat o ni, což jste vy udělali zapojením do této soutěže. Děkuji vám za to a doufám, že vám tento kladný vztah k přírodě vydrží,“ řekl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček v úvodu dětem, které se sešly v konferenčním sále krajského úřadu.

Soutěž vyhlašují každoročně vodohospodářské společnosti, aby podpořily ochranu přírody a v ní žijících živočichů. Zatímco v loňském roce to byla soutěž Stavíme hmyzí domek, v letošním roce je zaměřena na ochranu ptáků.

Úpravna vody Píšťany na Litoměřicku
Ve světě je čištěno jen 20 % odpadních vod, v ČR vyčistíme 78 %

Zájem o soutěž byl velký, materiál pro stavbu budky dostalo 241 soutěžících školních družin Ústeckého a Libereckého kraje. Vyhlášení vítězů proto proběhlo ve čtyřech oblastech. Děti z Libereckého kraje a z Chomutovska své ceny obdržely již dříve, dnes byli na řadě vítězové z dalších dvou oblastí Ústeckého kraje. Závěrečného vyhlášení se zúčastnila a ceny předala předsedkyně výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Radmila Krastenicsová.

O průběhu registrace a celé soutěže se zájemci dočtou na www.scvk.cz v kategorii Voda hrou – aktuální soutěž. 

Vítězové ocenění 9. května na krajském úřadě:
 
1. ZŠ Malšovice
2. ZŠ E. Krásnohorské, Ústí nad Labem
3. ZŠ a MŠ Libouchec
 
1. ZŠ Novosedlice
2. ZŠ a MŠ Litvínov
3. ZŠ Bystřany

(mf)