Pořádal ji Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Lovosice spolu s organizacemi zabývajícími se pomocí různě znevýhodněným skupinám obyvatel.

Představilo se například Centrum sociální pomoci Litoměřice, Pečovatelská služba města Lovosice nebo Farní charita Lovosice. Z dalších organizací působících ve městě to byly Kontaktní centrum Litoměřice, Naděje Lovosice, Hezké domy s.r.o., Rodinné a mateřské centrum Mozaika, Šance Lovosice, Úsměv = zdraví, z.s., Komplexní domácí péče Sluníčko a Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením ČR.

Akce si kladla za cíl přiblížit veřejnosti neziskové a další organizace působící v sociální oblasti, přilákat pozornost k jejich činnosti a propagovat jejich služby.

„Lidé, kteří tyto služby nevyužívají, někdy ani netuší, že ve městě působí organizace zaměřené na pomoc různým sociálním skupinám obyvatel. Uspořádáním této akce chceme podpořit činnost všech těchto subjektů a přilákat pozornost veřejnosti k sociálním tématům," shrnula vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Eva Rudiková.