Aktu se ujala starostka Liběšic Alena Knobová, pod které místní část Soběnice patří. Shromážděné nejprve seznámila s historií obce a tamního kostela.

Soběnice patří k nejstarším obcím v regionu, v příštím roce oslaví 820 let od první písemné zmínky, kdy ji šlechtic Hroznata věnoval tepelskému klášteru. Také zdejší kostel sv. Petra a Pavla, který byl před rokem 1988 zapsán mezi kulturní památky, je cennou stavbou dokončenou v závěru 17. století. Po druhé světové válce odsud bylo německé obyvatelstvo odsunuto, novými osadníky byli lidé od Českého Brodu a Volynští Češi.

„Proto ve schránce nacházíme tři výtisky německy psaných novin, dvoje z Litoměřic a jedny až z Liberce. Je tu též 21 mincí, část ještě z počátku 20. století, ale také z první republiky. Byla jsem upozorněna, že noviny, které byly dlouhá léta uzavřeny a náhle se ocitnou v jiném prostředí, se časem rozpadnou. Proto jsem nechala udělat kopie, stáhnout opis i na flešku a připojit je do nového tubusu ke zprávám ze současnosti. Některé písemnosti jsou ve švabachu a starém rukopisu, necháme si je přeložit. Trochu mě mrzí, že zprávy se více netýkají přímého dění v obci, ty nám chybí," uvedla starostka.

Zpráva ze srpna 1923Sbírku mincí podnítil vrchní učitel Václav Langer s ženou Marií a dětmi Ernstem, Richardem a Francem.
„Farářem je zde Ferdinand Jehlička, představeným úřadu Antonín Bienert. Počasí během žní bylo velmi pěkné, po celou dobu zapršelo jen dvakrát. Narostlo hodně slámy a zrno, chmel, seno a otava byla pěkná," píše J. Langer.

Mezi písemnostmi bylo porovnání cen potravin v době první světové války a po vzniku ČSR, potravinové lístky, výstřižky novin a několik tiskopisů. Válcová schránka byla vyrobena z měděného plechu a pečlivě uzavřena, označena letopočtem 1923 a jménem litoměřické firmy Albert Römisch a syn.

Kostel sv. Petra a Pavla přestal po válce plnit svou funkci a postupně chátral. V roce 2010 ho obec převzala od církve do svého majetku a začala ho opravovat. Díky dotacím od Ministerstva kultury a Ústeckého kraje už se podařilo obnovit střechu a věž, v současné době se dokončuje fasáda. Letos se zrestaurují také všechny dveře a okna, zatím tři s vitrážemi, zbytek jimi bude osazen později.

Obec Liběšice ale eviduje ve všech místních částech cenné historické stavby a památky. Zajišťuje například také opravu mauzolea v Srdově, na kterou získala dotaci, a na příští rok chystá žádost pro opravu barokní kaple na liběšickém hřbitově.