Na stavbě se pracuje i o víkendech a harmonogram zhotovitel, brněnská společnost SDS EXMOST, plní. Ještě před deštěm stačil subdodavatel položit na větší části mostovky izolační pásy a ve středu je pokryl litým asfaltem. Zbytek izolace může provést až po oschnutí podkladového betonu.

V posledních dnech se intenzivně pracuje především na želetické straně Tyršova mostu. Stavbařům zbývají dokončit už jen drobné betonářské práce, což je pro zkušený tým rutina.

„Máme odlité železobetonové desky u obou inundačních mostů, připravují se nájezdy, a pokud nebude vydatně pršet, v pátek odbetonujeme přechodovou desku a dostaneme se na první most. Mezi oběma mosty dokončujeme podélnou kanalizaci, která už mohla být položena, nebýt odhalení staré mostovky z původní gotické stavby. Tu využívali naši předchůdci při stavbě nového mostu v roce 1910. Kvůli tomu musely být provedeny drobné úpravy v projektu, ale postup prací to neovlivnilo. Protože do odhalené staré mostovky nemůžeme zasahovat, napojení příčné kanalizace provedeme oklikou," vysvětluje stavbyvedoucí Petr Bezruč.

Jakmile stavbaři dokončí kanalizaci, provedou násyp a položí za druhou opěrou další nájezd. Pak už budou moci pracovat přímo na vozovce a po položení asfaltů instalovat například mostní uzávěry. Déšť jim nevadí, zbrzdit může pouze izolační práce.