Následovat budou chemické analýzy, které přesně určí, jak bude s chemikáliemi možné dál nakládat, a samotný odvoz látek. Podle uzavřené smlouvy mají odborné firmy vše zvládnout do čtyř měsíců.

„Práce jsou rozdělené do několika etap. V první je zahrnutý doprůzkum, ovzorkování látek, určení dalšího nakládání s látkami a jejich konečného odstranění," popsal zástupce sdružení společností Purum a Aquatest, které zakázku získaly, Daniel Kraft.

Chemici včera odebrali první vzorky. Nejnákladnější podle nich bude likvidace chlorovaných parafínů, kterých je v areálu asi 7 tun. Ostatní odpad tvoří převážně tuky, oleje a kyseliny. Riziko představují také laboratoře plné chemikálií. „Je to časovaná bomba," upozornil ministr životního prostředí Richard Brabec.

Podle vedoucího odboru životního prostředí lovosického úřadu Vojtěcha Hamerníka je největším rizikem možný vznik požáru. V olejně byl také radioaktivní odpad. „Jednalo se o několik dekagramů. Byly to náplně z rentgenových přístrojů a analyzátorů, které sloužily v rámci výroby olejů. Úřad pro jadernou bezpečnost tento odpad už odvezl," připomněl Hamerník. Sanace bude podle jeho slov stát 2,4 milionu korun.

„A to včetně přípravy a závěrečných monitoringů. Většinu nákladů, přesně 79 %, pokryje dotace ze Státního fondu životního prostředí, zbytek uhradí město," doplnil Hamerník.

Původcem odpadů a viníkem současné situace je přitom společnost Wowitra, která s vedením města prý sice komunikuje, v současné době ale údajně nemá prostředky na nutnou sanaci. Lovosická radnice proto ze strany veřejnosti také často čelí výtkám a dotazům, proč se veřejné peníze investují do soukromého majetku.

„Stát může stokrát říkat: bohužel, hojte se na tom, kdo ty škody způsobil. Ale ekologická zátěž na místě zůstane. Proto jsme se rozhodli rozjet program na odstranění těchto vředů. Prioritou by totiž mělo být zdraví lidí a zamezení ohrožení životního prostředí. Stát je tu od toho, aby například ve spolupráci s obcí v těchto případech převzal zodpovědnost na sebe a ex post bude peníze po majiteli vymáhat," uvedl ministr Brabec.

Co s bývalou olejnou po sanaci bude, zatím není jasné. Nynějším vlastníkem nemovitostí je Belgičan Bruno Beyne. „Majitel řekl, že se rád sejde s městem a bude své plány konzultovat tak, aby do budoucna byly obě strany spokojené," prozradil Vojtěch Hamerník. Starosta města Milan Dian se nechal slyšet, že si umí představit, aby v lokalitě vznikla síť sportovišť. Připustil tak i jednání o možném odkupu areálu.