Budova staré radnice na centrálním litoměřického náměstí, v níž sídlí oblastní muzeum, v sobotu v noci hrála světly a barvami.

Neobvyklá monumentální projekce za pomoci laseru a videa, kvůli níž tady musela být vypnuta část městského veřejného osvětlení, podtrhla architektonické prvky budovy a vizuálně připomněla i její vybrané historické mezníky.

Projekce byla součástí Muzejní noci, akce, která v Litoměřicích proběhla v pátek a v sobotu. Podílely se na ní kromě oblastního muzea také Severočeská galerie výtvarného umění, Knihovna K. H. Máchy a kino Máj.

I tyto instituce se při projektu prezentovaly a v jejich prostorách proběhla během dvou dnů celá řada akcí. V Litoměřicích se Muzejní noc konala potřetí.

V celé České republice, kde jde již o 5. ročník, probíhá od 15. 5. do 20. 6. ve 118 městech. V okrese byla i 22. 5. v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem.

Součástí litoměřické Muzejní noci bylo i zahájení výstavy v jezuitském kostele. Zde jsou k vidění díla studentů UJEP v Ústí nad Labem s využitím světla.