Zpestřením a novinkou letošního fóra totiž byl workshop „VIZE Litoměřice 2050", který představila Hana Škopková z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze. Cílem byla tvorba vize města a různé scénáře jeho vývoje až do roku 2050. Vlastní náměty o budoucnosti města mladí umísťovali na časovou osu. S nápady seznámili i spolužáky.

Druhou částí setkání bylo samotné fórum a navrhování mezi mládeží nejvíce diskutovaných problémů. „Letos však byli účastníci limitováni finanční hranicí. Měli vytipovat pouze problémy, jejichž řešení by nepřekročilo částku 200 tisíc korun," upozornila Rita Vlčková, koordinátorka projektu Zdravé město Litoměřice, jež bylo spolu se Střediskem ekologické výchovy Sever pořadatelem akce.

Mladí lidé diskutovali se zástupci vedení města i odborů městského úřadu, a to v několika týmech zaměřených na životní prostředí, bezpečnost, kulturu a sport, volný čas a sociální oblast. Nejvíce hlasy podpořili zřízení wi-fi v Jiráskových sadech, instalaci pítek na vodu na Střeleckém ostrově a vznik orientační stezky vedoucí po památkách. Ověřeny budou veřejnou anketou.

O aktuálních problémech Litoměřic i jejich budoucnosti budou po dětech diskutovat i dospělí. Diskusní fórum Desatero problémů Litoměřic se uskuteční v pondělí 13. dubna od 16 hodin v domě kultury.

Eva Břeňová