Výstup na zasněžený kopec se třemi kaplemi na vrcholku zvládly i děti, které biskupovi pomáhaly s oznamováním jednotlivých zastavení. „Při křížové cestě se nekouluje!" musel ovšem biskup své malé asistenty napomenout.

Velkému pátku předcházel Zelený čtvrtek, kdy biskup celebroval v katedrále sv. Štěpána slavnostní mši svatou Missa chrismatis, na kterou se sjeli kněží z celé diecéze. Mše se koná jednou ročně právě o Svatém týdnu. Kněží při ní slavnostně obnovují své kněžské závazky a biskup posvěcuje nové oleje: olej nemocných, katechumenů a křižmo.

O Velkém pátku biskup vedle pobožnosti křížové cesty vedl také velkopáteční obřady. Ty sestávají ze čtení pašijí, rozjímání před křížem a svatého přijímání.

Kristovo vzkříšení budou věřící oslavovat v sobotu večer po západu slunce. Obřady velikonoční vigilie začnou ve 21 hodin na nádvoří biskupské rezidence a pokračovat budou v litoměřické katedrále sv. Štěpána. Po celou Bílou sobotu mohou lidé také přicházet k Božímu hrobu v boční kapli u vchodu do katedrály.