Ke keramičce Magdaleně Brožové a výtvarnici Ivaně Švarcové z Podbrdské keramiky v Klínci se připojili čeští kolegové Milan Žofka, Alena Šumová, Soňa Růžičková, Janette Jerie, David Břešťan a Eliška Jindrová a také slovenští keramikové Lubo Košian a Adriana Kalavská a Kanaďan Michael Hartley.

Obě organizátorky z Klínce doslova vzkřísily tradici uměleckého řemesla, které se stejným zapálením a ve spolupráci uskutečňovali jejich předci. V dílně klíneckých hrnčířů Šimůnků také našel uplatnění akademický malíř Zdislav Hercík, který zkoušel na keramiku malovat. V 50. letech se usadil v Levíně, kde začal vyrábět keramiku. Po jeho smrti se tamní výroba zastavila. Obě dámy ji znovu objevily před několika lety, kdy do Levína jezdily sbírat střepy a dokumentovat tamní dílny, kterých zde bývaly desítky.

„Dílna sochaře Milana Žofky, který je dnes majitelem chalupy, se pro nás stala nesmírně inspirativní. Nestačil nám už víkend, který jsme spojovaly s prodejem keramiky na trzích v Úštěku. Loni se nás při sympoziu sešlo osm. Tvořili jsme v jiné pronajaté chalupě, ale výrobky jsme ještě nevypalovali. Při letošním 2. ročníku, který jsme nazvali Schimposium Levín podle japonského přenosného kruhu, nás už bylo dvanáct a tvořili jsme už v prostorách Milana Žofky s elektrickou pecí a vlastnoručně postavenou pecí na dřevo," říká Ivana Švarcová.

Na setkání nebylo stanoveno žádné téma, účastníci tvořili podle svého zájmu. S plody letošního Schimpozia se bude moci veřejnost seznámit na 17. úštěckém historickém jarmarku 16. srpna na nádvoří fary. Vedle výstavy spojené s prodejem nahlédnou návštěvníci do umění točení a malování keramiky.