O záchranu kostela, který do své správy převzal po roce 1948 stát, se pokouší obec Křešice a občanské sdružení Pro Zahořany, které v prosinci loňského roku vyhlásilo sbírku Zahorácký kohout, která byla vyhlášena při akci Česko zpívá koledy v křešickém kostele.

Na účtu i v kasičce na Obecním úřadu v Křešicích se shromažďují prostředky pro opravu kostela, ale i zvonice a hřbitovní zdi. „Naším cílem je do jara kostel uklidit, aby se tu mohla v jeho historii poprvé uskutečnit květnová prohlídka v rámci celostátní akce Noc kostelů, do které jsme se v minulých dnech přihlásili," říká Jarmila Jandová, předsedkyně občanského sdružení.

Barokní kostel Nejsvětější Trojice pochází ze 17. století, spolu se zvonicí, hřbitovní kaplí, ohradní zdí a hřbitovem je od roku 1958 kulturní památkou. „Je to dílo litoměřického stavitele Bernarda Spinety, který do Zahořan přenesl italské prvky, v tomto případě jedinečné oddělení kostelní lodě od zvonice. Takových staveb v Čechách mnoho nenajdeme. Praskliny ve zdivu nejsou původem od nějakých posuvů v podloží. Patrně vznikly od leteckých pum, které vybuchly nedaleko po náletu za druhé světové války. Při zaměřování stavby, které jsme provedli vlastními silami, a při průzkumu za účasti statika jsme odhalili povolení táhel v krovu a chybějící prvky. Tím se zdivo mírně rozevřelo. Opadávání zdiva ani omítek uvnitř kostela nehrozí a podle odborníků je reálné stavbu zachránit, zvláště když se spojí obec s farností a pomůže občanské sdružení Pro Zahořany. Farnost s naší pomocí vypracovala a už odeslala na správná místa žádost o dotaci z programu Záchrana kulturního dědictví," vysvětluje místostarosta Křešic Ondřej Štědrý.

Náklady na rekonstrukci bez restaurátorských prací se odhadují na 20 milionů korun.

Opravu areálu kostela lze provést podle finančních možností postupnými kroky. Bylo by možné využít příspěvku, který obec každý rok získá z provozu fotovoltaické elektrárny stojící na protější stráni, jež Zahořanům nedělá pěknou vizitku. Než se přistoupí k rekonstrukčním pracím, je potřeba zajistit bezpečnost pro návštěvníky stále funkčního hřbitova, který obepíná kostel. Občanské sdružení Pro Zahořany počítá s tím, že po rekonstrukci bude svatostánek sloužit jak k církevním účelům, tak k pořádání kulturních a společenských akcí.

Václav Sedlák