Po třech dnech, v pátek a v sobotu, děti předvedou spolužákům, rodičům a veřejnosti, co se naučily. Projekt spolupráce se školami odstartoval malý rodinný cirkus před pěti lety v Německu, kde sklidil velký úspěch. Proto se jeho členové rozhodli vyzkoušet ho i v Česku. První ohlas byl příznivý a cirkus má do prázdnin nasmlouváno pět návštěv dalších škol v Čechách.

„Liběšice jsou naší čtvrtou štací a jak se zdá, i tady získá náš projekt dobrý ohlas. Po postavení stanu jsme nejprve děti naladili svým představením, aby se rozhodly, zda se do přípravy zapojí a čemu dají přednost. Dnes ráno už pracovaly a musím uznat, že poctivě a mnohé s porcí šikovnosti. Děti jsou rozděleny do skupin, v nichž se učí například kouzlům, žonglování, akrobacii, chůzi po provaze, klaunství či tanci. Největší zájem, a to hlavně u chlapců, byl o fakírství, které vede můj bratr Robert. V projektu pamatujeme i na předškoláky, kteří budou účinkovat v černém divadle," uvedl Jan Lagron, ředitel cirkusu a žonglér v jedné osobě, jenž při naší návštěvě připravoval na hrazdě pod šapito akrobaty.

„I když jsme venkovská škola a děti mají víc pohybu než jejich vrstevníci ve městech, zájem o trénink mě příjemně překvapil. Celkem se přihlásilo 91 žáků, proto jsme museli řešit problém s úpravou rozvrhu. Protože s každou skupinou musí jít pedagogický doprovod, zapojili se do přípravy téměř všichni moji kolegové," uvedl ředitel školy Jan Táborský.

Žáci nacvičují vystoupení každé ráno dvě hodiny pod vedením zkušených školitelů. V pátek ráno mají generálku na odpolední vystoupení pro školu a rodiče, v sobotu ráno budou účinkovat pro zbylé rodiče a veřejnost.

Každý účinkující obdrží od cirkusu kostým, rekvizity a bude nalíčen. Obec akci podpořila a rodičům účinkujících dětí uhradí část vstupného.