Podle Národního památkového ústavu se jejich poslední restaurátorské práce datují do roku 1992. Jedná se přitom o největší dochovanou malovanou fasádu na území Litoměřic, kde malby dosahují 40 procent plochy.

Celkové náklady na průzkum, restaurování a obnovu malované dvorní fasády dosáhly 650 tisíc korun, město tuto částku financovalo 265 tisíci. Zbytek uhradila dotace Ministerstva kultury.