Vánoční zpěvy

Mšené-lázně

Tak jako na mnoha jiných místech v České republice jsme se mohli na chvilku zastavit, spolu pobýt a zazpívat si písně s vánoční tematikou. 10.12. večer probíhala celorepubliková akce s názvem Česko zpívá koledy. Vždyť jen na severu Čech zpívali lidé koledy ve stejnou dobu na 111 místech. U nás ve Mšeném-lázních měli možnost si takto zpříjemnit večeři nejen lázeňští hosté, ale i ostatní návštěvníci secesního pavilonu Dvorana z roku 1905, postaveného světoznámým architektem Janem Letzlem, a tak na chvilku pozapomenout na mnohdy zbytečný předvánoční shon.

O jedinečnou atmosféru se zasloužili členové pěveckého sboru místní základní školy pod vedením Radky Doškové. Všem poděkoval za účast starosta Josef Bíža. Malí i velcí zpěváčci dostali po vystoupení sladkou odměnu v podobě čaje a jablečného závinu jako poděkování od Lázně Mšené a.s.. Nezbývá než doufat, že příští rok si zazpíváme zase a v ještě hojnějším počtu. Bylo by fajn, kdyby se tato akce, kdy se sejdou lidé bez rozdílu věku a s radostí si od srdce zazpívají, stala nedílnou součástí místních předvánočních příprav.

Mgr. Renáta Malá


Roudnice nad Labem

V čase adventním si ve škole zpíváme vánoční písně a koledy. Letos poprvé jsme se zapojili do projektu Česko zpívá koledy. Žáci se na tuto akci těšili, proto pilně trénovali nejen zpěv, ale i dramatizaci vánoční písně Veselé Vánoce. Hlasy 50 zpěváků rozezněly budovu naší školy 10. 12. 2014 v 11:00 hodin. Za doprovodu rytmických hudebních nástrojů zazněly nejznámější písně s vánoční tématikou. Úsměv na tváři všech přítomných a velký potlesk v závěru svědčil o úspěšnosti akce.

Zaměstnanci a žáci Základní školy praktické v Roudnici nad Labem přejí všem klidné a pohodové svátky vánoční a do příštího roku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

V. Jaborová, učitelka


Litoměřice

Příjemná předvánoční atmosféra panovala ve středu u vánočního stromu na Mírovém náměstí v Litoměřicích. Zhruba dvě stovky lidí se zde zúčastnily celorepublikové akce „České zpívá koledy".

Ve chvíli, kdy hodiny na věži kostela Všech svatých odbily 18. hodinu, rozezněly se klávesy Miroslavy Kormundové. A s nimi i zhruba dvousetčlenný sbor Litoměřičanů postávajících s texty písní v ruce kolem morového sloupu, vánočního stromu a stánku s horkým svařákem a fairtradovým čajem, jež šly rychle na odbyt. Největší úspěch sklidila píseň Vánoce, Vánoce přicházejí. „Bylo to úžasné zastavení se v předvánočním shonu," znělo davem.

K akci vyhlášené regionálními Deníky se Litoměřice připojily poprvé. Stalo se tak zásluhou Centra cestovního ruchu Litoměřice. „Vůbec jsme netušili, kolik se nás sejde. Jsem ohromena a zároveň nadšena, kolik lidí si přišlo zazpívat," uvedla za organizátory Hana Mildová, vedoucí litoměřického infocentra.

Eva Břeňová