Zněly tu také vánoční koledy a nechybělo malé občerstvení. Komu byla zima, mohl se zahřát u ohýnku.